På Svedala kommun är besvikelsen stor över att byggstarten nu kan försenas. Tanken var att PEAB skulle sätta spaden i jorden under våren. – Det är tråkigt om byggstarten skjuts upp. Vi har jobbat så intensivt med ärendet under två års tid och bara fått en positiv respons från Baraborna. Därför ville vi gärna att husen skulle börja byggas, för det finns ett behov av nya lägenheter i kommunen, kommenterar stadsarkitekt Jan Bergfelt.
Förutom de fyra höghusen med plats för 350 bostäder innehåller planen också en ny affärsgata med nya butiker. På sikt tillkommer ytterligare 700 bostäder och 300 villor.

Överklagandet innebär att hela Svedala kommuns och Peabs stora byggprojekt i Bara Centrum riskerar att försenas, kanske ända till hösten. Bertil Karlsson överklagade kommunfullmäktiges beslut från 2008 till länsstyrelsen, som avvisade överklagandet. Därför har han nu gått vidare och överklagat planen till Miljödepartementet och därmed regeringen.

Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Den länge planerade gång- och cykelvägen mellan Bara och Torup ska troligen anläggas i år. Efter detaljprojektering under våren är vägbygget tänkt att börja efter sommaren.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

En skylt vid Börringe kloster stoppas. Men mer pengar krävs till projektet, som kan kosta cirka två miljoner kronor. För mer än tre år sedan beslutade Svedala att sätta upp informationsskyltar vid infarterna till tätorten och till Bara. I år kan de kanske komma på plats. Men det krävs mer pengar än de 995 000 kronor som har anslagits till projektet.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

Under en längre tid har boende i Bara som har Bredbandsbolaget som internetleverantör haft stora problem med sina bredbandsanslutningar. Det är möjligt att det inte är enbart bredbandsbolagets kunder, det kan mycket väl vara problem med andra leverantörer också. Problemet har varit mest tydligt främst under kvällar och helger då många använder sina datorer samtidigt. Det yttrar sig som att det blir extremt långsamt eller rentav omöjligt att nå websiter på internet eller att ladda ner filer.

Ett 24 Mbits internetabonnemang skall normalt sett kunna ge åtminstone 10-12 Mbit om man inte bor alltför långt ifrån telestationen. Dom senaste månaderna har överföringshastigheten kunnat gå så lågt som under 1 Mbit nedströms - långt ifrån acceptabelt.

Vi har varit i kontakt med Bredbandsbolaget och dom har bekräftat att det finns ett stort kapacitetsproblem som man håller på att titta på att åtgärda. Det handlar förmodligen om att utrustning i telestationen måste uppgraderas eller bytas ut. Man räknar med att detta kommer att åtgärdas kommande veckor.

Dom som upplever problem med sin anslutning under kvällar och helger bör kontakta sin leverantör omedelbart. Man har rätt att begära kompensation om det som levereras inte motsvarar det som abbonemanget specificerar.

För att testa ditt bredband, surfa in på:
 http://www.bredbandskollen.se/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image Informationsblad från Svedala kommun

Utgåva Januari 2009

Klicka på bilden för att läsa (PDF-fil)

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

Det är nu klart att detaljplanen för nya Bara centrum återigen har överklagats, av samma person som överklagade till Länsstyrelsen. Överklagandet har skett till miljödepartementet som kommer att översända planen til regeringen för behandling. Detta kommer sannolikt att innebära en rejäl tidsfördröjning för projektet, det kan handla om fördröjning i upp till ett år.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

Baras scoutkår söker på nytt bidrag från Boverket för att renovera upp scoutgården. För att de ska få ta del av pengarna krävs att Svedala kommun går in som medfinansiär.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Baraborna fortsätter att kämpa för att få en skylt som välkomnar folk till orten. Svedala kommun har sagt nej men nu gör Baraborna ett nytt försök genom ett medborgarförslag.

Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

En Barabo tycker att Svedala kommun ska subventionera busskort för pensionärer. Hon föreslår att ett månaskort för pensionärer inte ska kosta mer än 150 kronor. Kortet ska gälla för resor till Malmö, Lund och Trelleborg.

Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Många känner ju till att det en gång i tiden funnits en järnväg som passerade Bara. Det var Malmö - Genarps Järnväg (MGJ) som trafikerade sträckan och Bara hade sitt eget stationshus. Järnvägen invigdes år 1894 och det sista tåget rullade från Malmö mot Genarp den 8 maj 1948.

   

Bilder från Bara station år 1934 och en tidtabell från ett av dom sista åren.

   

Kartan visar järnvägens sträckning genom Bara. För att göra det lite intressant har vi tagit kartan och placerat den ovanpå en flygbild över Bara som det ser ut idag.

   

Bilderna visar bokskogens restaurang - en bild från tidigt 1900-tal, dansbanan och stationen "Bokskogen Övre". Bokskogens restaurangbyggnad brann ned år 1960.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Annons
Annons

Login