Antalet anlagda bränder har ökat markant i Svedala kommun den senaste tiden. Bara i helgen inträffade tre stycken. Bränderna kunde släckas snabbt men räddningschef Örjan Thorné tycker att utvecklingen är oroande.

Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Här nedan ett utdrag ur kommunens Bostadsförsörjningsprogram för åren 2008-2012

Av tabellerna nedan kan man utläsa var i kommunen man bygger

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Debattinlägg av Ann-Magret Albin:

Varje dag, vardag som helg, möts Baraborna av förstörelse i och runtom centrumbyggnaden. Även förskolorna får sin beskärda del. Vad tänker barnen på förskolorna när de varje måndag möts av förstörelse av sina leksaker?  Ger detta någon tilltro till andra människor? Uppfattas detta inte av de lite större barnen som om det är ok att förstöra? Detta eftersom vandaliseringen har pågått alldeles för länge utan att någon förändring till det bättre har skett. Jag utgår ifrån att denna vandalisering är drogrelaterad. Vem informerar oss om hur utbrett missbruket är? Jag kräver att BRÅ bjuder in oss Barabor till ett möte och förklarar vad de gör för att sätta stopp för vandaliseringen.

Den senaste tiden har två bränder anlagts. Måste det till en katastrof som i Södra Sandby för att något skall hända? Finns dessa pengar i kommunen att bekosta effekterna av en större brand? Det är inte första gången som olika objekt i Bara antänds. Tillsammans med BRÅ skall även Fältgruppen och Polisen komma. Fältgruppen som sedan något år har utökats med en person. Hur märker vi det merän som en kostnad? Fältgruppen bör blogga sin verksamhet på nätet.

Jag har vid ett flertal tillfällen under de senaste 10 åren kallat samman till stormöte när förstörelsen har tagit för stora proportioner. Men jag vill inte göra det längre. Det finns anställd personal och politiker som är till för det. Nu flyttar många barnfamiljer till Bara. Vad skall de tro? De flyttar till Bara för att de vill ge sina barn en trygg uppväxt och så ser de detta. Vad tänker de familjer där någon av föräldrarna har vuxit upp i Bara och som nu återvänder med sin familjer. De ser den negativa utvecklingen som har hänt under de år som har gått sedan de lämnade Bara.

Visst det fanns bus då också men av en helt annat utseende. Förr hade Bara GIF social verksamhet i Bara GIF:s klubbstuga. De ordnade även bl a barnjulfester i Barakulien. Nu får Jocke J ordna det som privatperson. Vi hade Linsbo, både kommunalt och föräldradriven. Fälgruppen ordnade disco. Idag är t ex Öppen hall på Spången öppen 6 timmar i veckan. Inget alls på sommaren. Är det vad våra ungdomar är värda? I Rosengård ökade fritidsgårdarna sina öppettider under sina krisdagar häromveckan. Vad gör Svedala Kommun? Vi har inga gårdar att öppna när det kärvar. Vad hände med projektet som bl a skulle generera mötesplatser i kommunen? En projektledare anställdes bl a . Prata går alltid an.

A-M Albin, Bara

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ur en artikel i Arbetet den 15 April 1998 kan vi läsa om ett initiativ där Baras invånare fick chansen att deltaga och tycka till om planeringsarbetet för Bara. Intressant är att det redan år 1998 föreslogs att "välkommenskyltar" skulle placeras vid infarterna. Kenneth Hovold informerade att "en motion om sådana skyltar i hela kommunen låg för behandling i kommunfullmäktige" - detta var över tio år sedan.

Förstora upp artikeln genom att klicka på den

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

  Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN 2009-01-08

 • Villaföreningens ekonomi för 2008 beräknas ge ett överskott om drygt 10.000:- kronor. 
 • Miljönämnden i kommunen har strax före jul tagit beslut att saneringen av oljeanläggningen är genomförd. Beslutet har överklagats av boende.
 • Detaljplanen över Bara C har överklagats till länsstyrelsen. Detta överklagande har nu undanröjts av Länsstyrelsen. Planen har dock inte, i skrivandets stund, vunnit laga kraft.
 • Styrelsen har utlyst en idétävlan bästa text på ”välkommenskylt” som avses sättas upp vid infarter på Malmövägen. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag. Gensvaret på tävlan och positiva uttryck på tävlan har varit enorma. Glada tillrop har förekommit hela hösten.
 • Vägverket, som beviljar tillstånd till att sätta upp skylten, har tillfrågat kommunen och denne (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän) har lagt sig emot vår ansökan. Styrelsen beslöt att tillskriva kommunen för att förmå den att ändra sitt beslut.
  Vidare beslöt styrelsen att samtliga idéförslag ska publiceras på Baraportalen och att vinnare i tävlan utses först sedan tillstånd för skylt har beviljats. Ytterligare information finns här på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits. Svar har erhållits från Vägverket där de på längre sikt vill bygga ny väg i annat läge. Detta tar minst 20 år innan detta blir genomfört enligt föreningens åsikt. Styrelsen menar att det går att betydligt förbättra vägen standard i dess nuvarande sträckning. Styrelsen arbetar vidare i ärendet.
 • Undersökningen om intresse att anordna föreläsningar i Bara har resulterat i ett mycket svagt intresse. Styrelsen söker samarbete med annan part i frågan.
 • Informationsblad ska delas ut i slutet av månaden.
 • Årsmöte hålles preliminärt den 1 april 2009.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Någon har redan startat ombyggnaden av Bara Centrum, åtminstone ser det ut att vara ambitionen. Krossade tegelstenar - nytt klotter och nedskräpning i centrats bortre del vid folktandvården. Hattstugans redskapsskjul återigen uppbrutet och förstört - den här gången har man inte nöjt sig med enbart dörren utan en del av väggen har fått följa med.

Vi har tidigare rapporterat om den förstörelse som ständigt pågår här ute i Bara, men på något sätt blir det mer konkret med lite illustrerande bildmaterial.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Enligt SKD har en Volvo V70 parkerad nere på Värbyängen utsatts för inbrott - bilens lås hade borrats upp. Det som stulits var enligt uppgift bilens airbag, backspeglar samt en handdator. Den här typen av bilinbrott har uppenbarligen blivit allt vanligare, flera kända fall har inträffat här ute i Bara där både tillvägagångssätt och syfte med inbrottet varit detsamma.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ännu ett nyår har passerats och i vanlig ordning har en hel del olyckor och onödiga bränder inträffat. Här i Bara har några mindre bränder inträffat, nere vid gatuköket och vid återvinningsstationen - dessa har med största sannolikhet orsakats av oförsiktighet och lek med fyrverkerier. Enligt Sydsvenskan så har det även skjutits ordentligt i anslutning till Värbyhallen där två raketbränder som väl var hade självslocknat. Vi har redan sett exempel på hur lätt det kan gå väldigt illa, mängder av elever i Södra Sandby står nu utan ordentliga skollokaler, förmodligen på grund av ungdomars lek med fyrverkerier.

Enligt Sydsvenskan så har nu Malmö och Svedala kommun ändrat sin ordningsstadga så att fyrverkerier endast tillåts på nyårsnatten. Återstår bara att hoppas att detta ger avsedd effekt och att vi ser mindre av den här typen av olyckor kommande år.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

God fortsättning på 2009
önskar vi på Baraportalen!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Annons
Annons

Login