Image 

Under hösten arbetar Gatu- och parkenheten med att förbättra utemiljön för barnen på Värby förskola i Bara. Samtidigt får Fåraborgs lekplats nya gungdjur och annat skoj. Arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet.

Fåraborgs lekplats 
Ny gungställning, nya gungdjur och ny sandlåda. Ett av buskagen görs om och det anläggs en ny mindre perennrabatt. Temat för denna lekplats är att vara lilleputt i jättarnas land. På asfalten finns jättens fotavtryck målat och de nya växterna har stora blad med exotisk känsla.

Värby förskola
Delar av huset har rivits och i samband med det görs stora förändringar i utemiljön. Den nyanlagda utemiljön består av nya lekredskap, gångar, planteringsytor och bänkar.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Överklagande av Bygg-och miljönämndens beslut i Svedala kommun angående föreläggande om avveckling av cisterner med tillhörande rörledningar vid centraloljeanläggning i Bara

Länsstyrelsens beslut:  Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens föreläggande och återförvisar ärendet till Svedala kommun för ny handläggning.

Läs hela dokumentet (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image   Image

Svanen "Gunde" som varit ett vackert och omtyckt inslag i miljön vid tvillingdammarna har tyvärr lämnat oss, svanen upptäcktes i veckan av parkpersonalen.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image  

Välkommen till Värby Villastads höstmöte på Värbygården

Onsdagen den 5 November kl 19.00

Program
 • Monica Johansson och Staffan Pettersson, Malmö Fastighetskontor, redovisar utvecklingsplanerna för Torup.
 • Representanter för Peab informerar om fortsatt arbete med utveckling av Bara Centrum.
 • Svedalas ”nye” kommundirektör Elisabeth Larsson presenterar sig.
 • Föreningsangelägenheter.
Alla hjärtligt välkomna, vi bjuder på kaffe.

Styrelsen
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

       

Med tanke på allt som pågår i Bara med PGA-anläggningen och allt annat, så är det svårt att tänka sig att man en gång hade planer på att anlägga ett avfallsupplag på markområdena mot Torup. Detta skedde 1982 och det ledde inte oväntat till massiva protester. Nedan visar vi informationsblad från kommunen och bilder från den protestaktion som genomfördes i Bara och Torup.

       

       

       

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Utbildningsutskottet har ett offentligt sammanträde måndagen den 3 november klockan 18.00 i kommunhuset, Naverlönnssalen. Tema för mötet är skolmat. Kostchef Pia Askman medverkar. Välkomna önskar Kenneth Hovold, ordförande
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image  Image

GI-kväll med kokboksförfattaren Klara Desser

Bättre matvanor för hela familjen! Enkla tips för ett friskare och godare liv!
Välkommen till Barakulien i Bara torsdagen den 6 november kl 19.00.
Biljetter finns att köpa på biblioteket från den 20 oktober. Pris: 30 kr. GI-fika ingår.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

Kommunstyrelsen i Svedala har beslutat att hela kommunen ska ingå i Sydvatten. I dag har kommunen endast avtal med bolaget för en mindre del i Bara och Klågerup. Att gå med fullt ut kostar 28 miljoner kronor. Om Skurups kommun också går med kan dock Svedalas kostnad sänkas.

Läs mer på Skånskan.se


Fakta om Sydvatten

Sydvatten producerar dricksvatten som lånas från insjöarna Bolmen och Vombsjön. Vattnet behandlas sedan i egna vattenverk och distribueras till kommuner. Kommunerna har själva ansvar för ledningsnätet som levererar vattnet inom kommunen.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

  Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN

 • Styrelsen diskuterade och beslöt att så mycket som möjligt av styrelsens arbete ska läggas in på Baraportalen.
 • Höstmöte hålls på Värbygården onsdagen den 5 nov. kl 19.00.    
  Styrelsen har inbjudit gäster som ska informera om Torups utveckling och vad som nu händer med Bara Centrum. Vår kommundirektör kommer också att presentera sig.
 • Särskilt informationsblad kommer att delas ut till alla Barabor.
 • Miljökontoret har uppdragit år Kronofogdemyndigheten att genomföra saneringen av oljeanläggningen enligt deras beslut från december 2007. Några Barabor har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning. Kronofogdemyndigheten uppdrog åt Puls AB i Staffanstorp att göra saneringen. Detta har nu skett i mitten av september. Styrelsen har samma åsikt som de som överklagat att även de klena ledningarna bör saneras. Vi avvaktar Länsstyrelsens ställningstaganden.
 • Detaljplanen för Bara C är nu beslutad i kommunfullmäktige.
 • Styrelsen har beslutat att engagera Baraborna i en idétävlan om bästa text på ”välkommenskylt” som ska sättas upp vid infarter på Malmövägen. Tillstånd har sökts. Tävlingsreglerna redovisas på informationsblad för höstmöte och på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits.
 • Styrelsen ska undersöka möjligheten att anordna en föreläsningsförening här i Bara. 
  Alla som tycker något i denna sak kan höra av sig till någon i styrelsen.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trots att ungdomsparlamentet funnits i tre år känner många ungdomar inte till att de faktiskt har en möjlighet att vara med och påverka.

När parlamentet träffades nyligen så enades man om att satsa 20 000 kronor på marknadsföring. Mötesordförande Elin Karlsson uppmanade alla att gå ut i klasserna och snappa upp alla bra idéer. Elin Karlsson hade själv föreslagit att parlamentet skulle satsa 10 000-20 000 kronor på att marknadsföra sig själv. Beslutet blev att satsa 20 000 kronor. Parlamentet kommer också att kunna få kostnadsfri hjälp av Svedala kommuns informationschef Anna Vroland.

Elin Karlsson har själv varit ute på skolorna för att träffa niorna och berätta om verksamheten i ungdomsparlamentet.  – Få visste att vi fanns. Det tycker jag är anmärkningsvärt eftersom vi funnits i tre år. Vi har inte nått ut till ungdomarna på det sätt som det var tänkt, konstaterade hon.

Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 151 av 154

151
Annons
Annons

Login