Svedala kommun
Kommunstyrelsen

Medborgarkontakter

Rykte har nått oss att kommunen tänker dra in möjligheten för oss medborgare att nå våra kommunpolitiker genom ”Medborgarförslag”. Vi erfar att gemene man är oroliga för att mista denna kontaktväg för samråd parterna emellan. Vi har också förståelse för onödig byråkrati.
Föreningen menar att detta borde kunna lösas genom en delegationskonstruktion där ärenden av mindre vikt kan delegeras till tjänstemän för handläggning. Ärenden av större ekonomisk eller principiell betydelse borde kunna hanteras som tidigare.
Det finns erfarenhet från andra håll som tillämpat denna modell.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Centrumbyggnaden i Bara ska rivas. Rivningen kommer att ske i etapper och under våren kommer den första delen av den gula tegelbyggnaden att jämnas med marken.

Anledningen till att fastighetsägaren bestämt sig för att riva hela byggnaden är att den är i ett betydligt sämre skick än vad man trott. Detta upptäcktes i samband med ombyggnaden av de tidigare bibliotekslokalerna till ny Icabutik.
– Byggnaden är dåligt isolerad, taket är dåligt liksom hela stommen. Vi fick lägga ner mycket pengar på att tilläggsisolera och att förbättra hela byggnaden.
– Trots detta blev det en fin butik med entré mot torget. För oss hade det blivit billigare att riva och bygga nytt, berättar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Till våren kommer Bara att få en bana för discgolf. Sex familjer på Värbyängen spelar tillsammans och snart slipper de att låtsas att det finns korgar att kasta discarna i.

Sex korgar ska sättas upp på ett grönområde på Värbyängen. Svedala kommun står för den kostnaden och initiativet kommer från flera familjer som börjat spela tillsammans.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Morgan Levin hoppas kunna kombinera sin erfarenhet som lärare med verksamheten i familjeföretaget.
Vismarlövs bagarstuga kommer att erbjuda praktikplatser för elever med anpassad studiegång.

Morgan Levin, som är tjänstledig från sin lärartjänst på Spångholmsskolan i Bara, ska vara deras handledare.

Vismarlövs bagarstuga är ett familjeägt företag som startades av Morgans mamma Carina Levin för sju år sedan. Här arbetar 25-30 personer. Företaget levererar bröd till många försäljningsställen och säljer också själv sina produkter på olika platser.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Hälften av de 16 nya lägenheterna på Toftaängens äldreboende kommer att användas som boende för nyanlända.
Lägenheterna är på 35 kvadratmeter med egen toalett.

Toftaängen är ett särskilt boende i Svedala kommun och har nyligen byggs till med 16 lägenheter. I mitten av januari flyttar personerna som ska bo i den del som tillhör äldreboendet in i sina lägenheter.
Under våren räknar Svedala kommun med att nyanlända som fått en kommunplacering i Svedala kommun ska flytta in i de resterande lägenheterna. Redan när tillbyggnaden startade stod det klart att äldreomsorgen inte hade behov av samtliga lägenheter.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

naturgas

Länk till PDF-dokument:
https://drive.google.com/file/d/0B3V5SqSbriVtbWpTVFpzY1JoY1k/view

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
VV-info2017-1
VV-info2017-2
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med nuvarande entreprenad. Den 1 april kommer även Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna behöver alltså revideras för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten. Därför ställs nu förslaget till avfallsföreskrifter ut.Teknisk nämnd beslutade 13 december att ställa ut förslaget till föreskrifter om avfallshantering i enlighet med 15 kap 15§. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering ställs ut under perioden 22 december 2016 till och med 26 januari 2017. Handlingarna finns tillgängliga här i texten, hos Kundservice i kommunhuset i Svedala, Svedala bibliotek och Bara bibliotek.

Följande ändringar i Svedala kommuns föreskrifter föreslås:

Lagt till ”renhållaren” i § 8.

Lagt till ”enligt gällande avfallstaxa” i § 21.

Ändrat till avfallstaxa i § 25 och 26

Tillägg till § 23 gällande taggning av kärl.

Tillägg av ”förpackningar och tidningar” i § 28-30.

Tagit bort veckor och hämtningsintervall i § 29-30, med hänvisning till avfallstaxan istället (för att de inte ska  vara beroende av varandra).

Ändrat förutsättningar för hämtning av grovavfall i § 34.

Lagt till ”Delat kärl” i begreppsförklaringen på sid 28.

Ändring av begreppet ”Renhållaren” på sid 28.

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2016-12-13 Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"

Förslag till föreskrifter om avfallshantering

Tjänsteskrivelse om Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"


Synpunkter på föreskrifterna lämnas per mejl till Annci Svensson eller per post till Serviceenheten:

Svedala kommun Servicechef Annci Svensson 233 80 Svedala

Läs mer på Svedala Kommuns hemsida:


OBS! Antalet tömningar förblir oförändrat så det betyder att veckotömningen fortsätter och trädgårdstömningen berörs inte av denna förändring.

Mer information kommer att komma från SYSAV.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Under måndagsmorgonen upptäckte vaktmästaren på Spångholmsskolan att någon skjutit raketer mot skolans fönster. Två fönster var krossade och en knapp för dörröppning var förstörd. Skadegörelsen ska ha inträffat någon gång under nyårshelgen.

Ur Skånskan:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

För andra året i rad hålls delar av Lundaspelen i Bara. Förra årets succé gav Svedala HK blodad tand. Deltagandet ses som en möjlighet att visa upp klubben – och ger dessutom spelarna internationella erfarenheter.
Lundaspelen har funnits sedan 1978 och har växt på bredden.Numera är närliggande orter med som medarrangörer.

– När nästan 700 lag som ska spela så det är mycket lokaler som går åt, konstaterar Monica Hassel som är lagledare för Svedala HK:s pojkar 02.Hon är en av de 25 frivilliga från klubben som jobbar under de tre handbolldagarna, som började på tisdagen.

Läs mer på Skånskan:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 6 av 136

6

Bilder i Syd - senaste bilder

Senaste nytt från PPPRESS.SE

Nyheter - Sydsvenskan

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Login