Beskedet att Bara centrum ska rivas togs som väntat emot med glädje av många Barabor.
– Det var på tiden och det kan bara bli bättre, var några spontana kommentarer som uttrycktes under torsdagen.

Fastighetsägaren Peab har efter flera år bestämt sig för att riva hela centrumbyggnaden. Rivningen ska starta i gamla Icabutiken redan under våren. Rivningen ska ske i etapper och totalt är det 2800 kvadratmeter som ska jämnas med marken.
Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt berättade för Skånska Dagbladet att förhandlingar pågår med en intressent som vill hyra in sig i en del av de nya lokaler som ska byggas.
En närmare utformning av dessa och hur många lokaler det rör sig om är inte klart än.

e71d908743b01521830adc01759d958e 597x400

– Vi behöver en sällskapslokal. Något liknande som det som vi hade i Barakulien som gick att hyra, föreslår Gertrud Wierup.
Göran Nilsson som bor vid Värbytorget tycker att det är ett glädjande besked.

Läs mer på Skånskan:

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

I söndags stals en dator från Klottistelgatan i Bara. Tjuven tog sig in genom ett badrumsfönster.

Inbrottet inträffade mellan klockan 15-18. Tjuven bröt upp ett badrumsfönster och tog sig sedan in i huset. När tjuven gick ut i hallen gick husets larm, Denne gick vidare in i vardagsrummet och tog en dator med sig. Tjuven gick sedan ut genom fönstret igen.

Ur Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun har ännu inte bestämt sig för om man ska begära överprövning av förvaltningsrättens beslut gällande färdtjänsten i kommunen. Vellinge taxi har fått sitt avtal förlängt till och med den siste juni.

Både Svedala kommun och Vellinge taxi kan begära överprövning hos kammarrätten. Bakgrunden är upphandlingen av färdtjänstresor och skolskjutsar. Senast på torsdag måste ett överklagande av förvaltningsrättens beslut vara inlämnat.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Kommunstyrelsen

Medborgarkontakter

Rykte har nått oss att kommunen tänker dra in möjligheten för oss medborgare att nå våra kommunpolitiker genom ”Medborgarförslag”. Vi erfar att gemene man är oroliga för att mista denna kontaktväg för samråd parterna emellan. Vi har också förståelse för onödig byråkrati.
Föreningen menar att detta borde kunna lösas genom en delegationskonstruktion där ärenden av mindre vikt kan delegeras till tjänstemän för handläggning. Ärenden av större ekonomisk eller principiell betydelse borde kunna hanteras som tidigare.
Det finns erfarenhet från andra håll som tillämpat denna modell.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Centrumbyggnaden i Bara ska rivas. Rivningen kommer att ske i etapper och under våren kommer den första delen av den gula tegelbyggnaden att jämnas med marken.

Anledningen till att fastighetsägaren bestämt sig för att riva hela byggnaden är att den är i ett betydligt sämre skick än vad man trott. Detta upptäcktes i samband med ombyggnaden av de tidigare bibliotekslokalerna till ny Icabutik.
– Byggnaden är dåligt isolerad, taket är dåligt liksom hela stommen. Vi fick lägga ner mycket pengar på att tilläggsisolera och att förbättra hela byggnaden.
– Trots detta blev det en fin butik med entré mot torget. För oss hade det blivit billigare att riva och bygga nytt, berättar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Till våren kommer Bara att få en bana för discgolf. Sex familjer på Värbyängen spelar tillsammans och snart slipper de att låtsas att det finns korgar att kasta discarna i.

Sex korgar ska sättas upp på ett grönområde på Värbyängen. Svedala kommun står för den kostnaden och initiativet kommer från flera familjer som börjat spela tillsammans.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Morgan Levin hoppas kunna kombinera sin erfarenhet som lärare med verksamheten i familjeföretaget.
Vismarlövs bagarstuga kommer att erbjuda praktikplatser för elever med anpassad studiegång.

Morgan Levin, som är tjänstledig från sin lärartjänst på Spångholmsskolan i Bara, ska vara deras handledare.

Vismarlövs bagarstuga är ett familjeägt företag som startades av Morgans mamma Carina Levin för sju år sedan. Här arbetar 25-30 personer. Företaget levererar bröd till många försäljningsställen och säljer också själv sina produkter på olika platser.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Hälften av de 16 nya lägenheterna på Toftaängens äldreboende kommer att användas som boende för nyanlända.
Lägenheterna är på 35 kvadratmeter med egen toalett.

Toftaängen är ett särskilt boende i Svedala kommun och har nyligen byggs till med 16 lägenheter. I mitten av januari flyttar personerna som ska bo i den del som tillhör äldreboendet in i sina lägenheter.
Under våren räknar Svedala kommun med att nyanlända som fått en kommunplacering i Svedala kommun ska flytta in i de resterande lägenheterna. Redan när tillbyggnaden startade stod det klart att äldreomsorgen inte hade behov av samtliga lägenheter.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

naturgas

Länk till PDF-dokument:
https://drive.google.com/file/d/0B3V5SqSbriVtbWpTVFpzY1JoY1k/view

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
VV-info2017-1
VV-info2017-2
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 10 av 141

10
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Login