Nu väcker Peab nytt liv i planerna för Bara söder. I projekt Spångholmsgården som är mindre än föregångaren ingår hotell, konferens och spaanläggning med 170 gästrum.

Stommen i projektet är ekonomibyggnaderna till Spångholmsgården som ska byggas om, enligt planerna. De äldsta byggnaderna är från mitten av 1800-talet och beskrivs som projektets epicentrum.
– Vi vill bevara de äldre ladugårdsbyggnaderna som är karakteristiska för området, berättar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Peab vill bygga om den gamla gården till konferensanläggning och här görs endast en del ändringar i exteriören.
Mittemot planeras det nya hotellet som får en utformning som påminner om PGA: s klubbhus som ligger strax intill.
Här är förhoppningen att det ska gå att riva mangårdsbyggnaden från början av 1900-talet. Bygg- och miljönämnden har tidigare sagt nej till detta.
För mer än tio år sedan presenterades storstilade planer på äventyrsbad, hotell och hundratals nya bostäder.

Läs mer i Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Det är deras arbete med matsvinn ur ett barnperspektiv som har resulterat i en förstaplats.

Tävlingen har utlysts av branschföreningen kost o näring och omröstningen var mycket jämn.
Förskolan fick nyligen ta emot Kök och Pedagogiks vinnartallrik.
Den delades ut av Camilla Wiström från kost och närings fokusgrupp förskola o skola. Det fanns tre finalister och det var en mycket jämn omröstning.
Vinnartallriken togs emot av kock Gertie Jönsson och pedagog Sophie Anderssn. Detta berättar kost o näring om på sin webbplats.
Förskolans tävlingsbidrag har rubriken “Matsvinn ur ett barnperspektiv”
Hattstugans förskola arbetar bl a med att barnen får vara med och väga avfallspåsarna.
Förskolan är pilotförskola i Svedala kommun och deltar i projektet Översta steget som drivs av Hållbar Utveckling.
I projektet mäter och väger vi matsvinnet tillsammans i köket. Barnen deltar tillsammans med pedagog och kock och hjälper till att väga våra avfallspåsar. Först får de gissa vilken påse som väger mest respektive minst heter det i beskrivningen som finns på kostonaring.se.
Därefter sätter de en påse i taget på vågen och berättar vilka siffror det står. Sedan byter de påse och läser av denna. Därefter tittar vi på siffrorna och jämför vilken påse som var tyngst respektive lättast.
Personal o barn använder sig av matematik vid varje tillfälle när de arbetar tillsammans i köket.
Detta kan även vara när de bakar och behöver mäta och väga ingredienserna.

                                     handla billigt i england matkassebakning

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tiden för att tycka till om förslaget till översiktsplan gick ut vid årsskiftet och 160 yttranden har skickats in. Innan planen kommer ut på samråd ska alla synpunkter gås igenom igenom och eventuella förslag till ändringar tas upp och beslutas av kommunstyrelsen.

Av de yttranden som kommit in kommer mer än 100 stycken från allmänheten. Ett 70-tal invånare i Krågeholm med omnejd står bakom ett gemensamt yttrande.

De vill stänga Krågeholmsvägen för genomfartstrafik oc vill istället att en ny väg dras. Byborna menar att detta ska prioriteras i en detaljplan.

Övriga synpunkter kommer från andra privatpersoner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, företagare, föreningar, politiska partier med flera.
Redan nu i veckan kommer styrgruppen för översiktsplanen att ha ett möte.
– Vi ska titta igenom och samanställa yttrandena, berättar planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson som sitter med i styrgruppen. Bland synpunkterna finns flera förslag på ändringar.

Läs mer i Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Peab funderar vidare efter att ha fått nej av bygg- och miljönämnden till att riva mangårdsbyggnaden till Spångholmsgården.
– Vi får tänka om, konstaterar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.

Förra året sade bygg- och miljönämnden nej till förfrågan från Peabkoncernen om att få riva tegelbyggnaden från 1901.

Enligt uppgift har huset inte varit uppvärmt på flera år och det är i nuläget i ett dåligt skick.
Bygg- och miljönämnden motiverade sitt beslut med att huset ingår i en historiskt intressant gårdsmiljö. Det blev nej till rivningsansökan.
Teglet är lagt i olika färger och ger byggnaden ett tidstypiskt utseende, meddelade bygg- och miljönämnden.
Fastighetsägaren har dock inte helt gett upp tanken på rivning.
– Vi har pratat med Svedala kommun och de har bett oss att återkomma med ett nytt förslag på vad vi vill göra, berättar Pia Andersson. Fastigheten ligger i det område där det planerats för hotell, bad och nya bostäder.

7f4a857e29f1e6380dc6099a99a82021 597x400

Läs mer i Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Vinninge möllans vara eller inte engagerar inte bara byalaget utan även privatpersoner.

Vinninge byalag fick rycka in och rädda möllan när en konstnär ville riva den, men de har nu själva ansökt om rivningslov eftersom de inte har lyckats att få ett bidrag att rusta upp den som de har efterfrågat.

Kommunen är förstående till viljan att behålla möllan, men menar att den inte är en kulturbyggnad;
– Vi har inga pengar avsätta för den här sortens bidrag som efterfrågas utan endast för speciella kulturbyggnader. Dessutom vill jag lyfta att den här är privat och det skulle inte fungera att vi går in och hjälper en privataktör, säger Lena Gerdtsson, samhällsbyggnadschef.

Medan byalaget har ansökt om tillåtelse att riva möllan så väcker både viljan att riva samt att det inte finns något bidrag starka reaktioner.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sydvatten behöver reparera huvudledningen som försörjer Bara tätort med dricksvatten. Arbetet kan påverka vattentrycket och vattenflödet hos dig som bor i Bara tätort. Arbetet pågår 16 januari till 5 februari 2018.

Kontaktperson vid frågor
Lin Linde
VA-enheten (Verksamheten för Vatten och avlopp)
040-626 80 00 (Kundservice)

Informationen kommer från Svedala Kommuns hemsida:

vatten

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Det är ingen gröngöling som tar över som vikarie på positionen som kommunpolis. Med sina 36 år i kåren så är det ungdomarnas situation som ligger honom varmast om hjärtat.

– Det är lite spännande och lite kul att få axla den här rollen. Jag är ju van att vara områdespolis på Söder slätt, men att nu få möjligheten att fokusera på en kommun innebär nya möjligheter, säger Jan Ingvar Nilsson, kommunpolis.

Någon mjukstart blir det inte utan problemen är tydliga
– Just nu har vi några ungdomar som är stökiga. Det handlar om ett 15 stycken som har utmärkt sig sedan i somras. Där måste vår samverkan med andra bli mycket bättre för att vi ska kunna komma till rätta med problemet, säger Jan Ingvar Nilsson.
Det handlar om ungdomar som redan i 13-års åldern har profilerat sig som stökiga. Den senaste tiden har det varit mycket raketer, men annars stör de allmänheten på allmänna platser.
– De här ungdomarna lyder inte vuxna och ser inte dem som auktoriteter, säger Jan Ingvar Nilsson.
Han vet att problemet inte kommer att vara lätt att rätta till, men hoppas på samtal med kommunen, räddningstjänst och trygghetsvärdar.
– Jag hoppas på ytterligare satsningar, säger Jan Ingvar Nilsson.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Efter att ha fått nej till bidrag att renovera möllan har Vinninge byalag nu ansökt om att få riva stubbamöllan från 1830-talet.

– Vi skickade in ansökan för omkring en månad sedan men har inte hört något från kommunen än, berättar Bo Gustafsson som är kassör i Vinninge byalag som äger möllan. Möllebyggare har beräknat kostnaden till att renovera det mesta akuta till 250 000 kronor.
– De pengarna har inte vi. Vi har inte fått något gehör från kommunen eller någon annan när vi ansökt om bidrag. Som ägare har vi ett ansvar och eftersom möllan riskerar att rasa ser vi tyvärr rivning som enda utväg.
Stubbamöllan i Vinninge står vid Vinningevägen. Byalaget köpte möllan 2003 eftersom den tidigare ägaren hade planer på att riva den.
– Vi har renoverat en hel del. Vi har stått 25 meter upp i luften för att spika tjärpapp men med ålderns rätt gör vi inte de övningarna längre, fortsätter Bo Gustafsson.
– Vi har ägnat många egna krafter åt möllan men känner att vi nu måste välja en annan utväg.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

naturgas

Länk till PDF-dokument:
https://drive.google.com/file/d/0B3V5SqSbriVtbWpTVFpzY1JoY1k/view

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 10 av 141

10
Annons
Annons

Login