Svedala kommun   2008-03-12
Bygg och Miljönämnden
233 80 Svedala


Synpunkter på Plansamråd "Bara Centrum"

DNR 06.777
Värby Villastad vill härmed lämna följande synpunkter på förslag till detaljplan för Bara centrum.

1. En av Baras viktigaste identiteter är ”grönskan”. Detaljplanen anger alltför lite buskar och träd. Visserligen redovisar illustrationsplanen en del växtlighet men denna plan är ej bindande varför detaljplanen måste ha en betydligt starkare skrivning i detta avseende.

2. Läge av ny förskola är olämplig. Det finns ingen anledning att föra in onödig trafik in i Centrum. Svedala kommun har tidigare gjort liknande misstag på annan plats. I Bara finns annan lämpligare plats för förskola t ex i Värbyskolan eller dess närhet.

3. Genomförandeplanen måste innehålla regler som ska gälla under byggtiden. Hur ska en separering av trafiken ske under byggtiden? Det är definitivt olämpligt att blanda tung byggtrafik med oskyddade trafikanter.

4. Mötande trafik på Torggatan är olämplig. För att säkerställa den tänkta hastigheten krävs att gatan inte ger möjlighet till högre hastighet än vad som avses. Detta är ett måste för att uppfylla kraven enligt kommunens trafikpolicy. Våra önskemål är lätta att uppnå genom att gatan görs enkelriktad med plats för tillfälliga uppställningar. Dubbla körbanor ger hög hastighet oavsett föreskrifter.

5. Planens syfte är bl a tillfredställa efterfrågan på olika typer av boende i Bara. Det är en stor grundtrygghet för varje åldrande person att kunna få vara kvar på orten. Behovet av bostäder/lokaler för särskilt boende föreligger och det framtida behovet blir än större. Inom bostadsområdets östra del och norr om Torggatan är det lämpligt att ange beteckning på detaljplan för detta ändamål.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.
Beckasingatan 2
230 40 Bara

Läs kommunens svar (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login