Bygg- och miljökontoret
Kommunhuset
233 80 Svedala     2008-01-14


Centraloljeanläggning i Bara, § 135.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreslagna saneringsåtgärder är i flera delar feltänkta.
Efter det att saneringsarbetena avslutats ska alla anläggnings och byggnadsdelar över mark vara borttagna. Överbyggnad på fastigheten Värby 61:89 ska vara helt borttagen och marken återställd som intilliggande parkmark. Mark på fastigheten Värby 44:102 ska återställas som intilliggande parkmark. Överbyggnaden kommer i annat fall att bli en hög rivningsmassor till stor otrevnad. Samtliga uppstickande rör med lägesmarkering för oljeledningar tas bort. Rören förorsakar idag olycksfall.

Oljeledningar i mark är av fyra dimensioner, 20 mm, 13,4 mm, 10,6 mm och 8,6 mm (invändig diameter). Rörens volym är för respektive dimension 3,1 dl/m, 1,4 dl/m, 0,8 dl/m och 0,6 dl/m. Nämnden har i sitt beslut helt bortsett från den minsta dimensionen och sagt att denna olja kan vara kvar i mark. Denna dimension förekommer för varje fastighet vid anslutning till byggnad och varierar i längd mellan 5-50 m. Skillnaden i volym mellan ledningar med diameter 8,6 och 10,6 mm är liten. En anslutning som är 50 m innerhåller dock 3 liter olja och det måste vara oacceptabelt att denna mängd kommer blir kvar i mark, särskilt inte i ett vattenskyddsområde.

Nämndens beslut är att övriga dimensioner ska tömmas och rengöras. I en av anläggningarna ligger centraltanken på systemets högsta nivå, vilket innebär att ledningarna på något sätt måste trycksättas. Nu kan vi dessutom med all sannolikhet anta att fastighetsägare redan har öppnat upp sin oljeledning i hopp om att oljan nu ska rinna bort från fastigheten. Vid en trycksättning i samband med en sanering kommer olja att spruta upp inne i nämnda fastighet med allvarlig oljeskada som följd.

All olja måste omhändertas genom att öppna systemet i varje byggnad och samla upp oljan i lågpunkt. Dessutom anser vi att denna metod är billigare än nämndens förslag.

Med vänlig hälsning
För Värby Villastad


Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login