Oljeledningar i mark

Villa föreningen har under många år försökt på olika sätt att påverka ägarbolag, myndigheter och kommun så att de fastighetsägare som inte använder olja till uppvärmning ska slippa ha trycksatta oljeledningar på sin fastighet. Under 2007 gick ägarbolaget i konkurs och därmed levereras ingen olja genom oljeledningarna. Därmed finns inga trycksatta ledningar i Bara. Nu återstår saneringen av systemet.
Dagsläget, våren 2008, är att Länsstyrelsen behandlar vår överklagan av Bygg- och Miljönämndens beslut om sanering. Beslut i länsstyrelsen kan förväntas under hösten 2008.
Kommunen väntar på besked från försäkringsbolaget om eventuell ersättning.
Se brev dat 2008-01-14 och 2007-08-10

 

Köp av elkraft

Vårt nuvarande elkraftavtal med Skellefteå Kraft upphör 2009-06-30 att gälla. Cirka 200 fastigheter har tecknat avtal enligt föreningens rekommendation. Det lönar sig att vara många då man förhandlar om pris.
Styrelsen har för avsikt att till våren 2009 göra en ny upphandling.

Du som köper gas av Öresundskraft har erhållit erbjudande om köp av elkraft. Har Du tecknat avtal med Skellefteåkraft på rekommendation av Värby Villastad ber vi dig att bortse från detta erbjudandet. Vårt avtal med Skellefteåkraft löper tom 2009-06-30 och bör inte brytas (skadestånd). Föreningen har för avsikt att göra en ny upphandling av el-kraft under våren 2009.

 

Köp av naturgas

Föreningen har just avslutat avtalsförhandling med Öresundskraft om ett nytt avtal under ett år. Se informationsblad. Det lönar sig att köpa mycket, i vårt fall 3,6 GWh, då får man bättre pris än vid enskilt köp.

  

Bebyggelse i Bara

Villaföreningen har lämnat synpunkter på plansamrådet enligt brev 2008-03-12.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login