Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med nuvarande entreprenad. Den 1 april kommer även Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna behöver alltså revideras för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten. Därför ställs nu förslaget till avfallsföreskrifter ut.Teknisk nämnd beslutade 13 december att ställa ut förslaget till föreskrifter om avfallshantering i enlighet med 15 kap 15§. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering ställs ut under perioden 22 december 2016 till och med 26 januari 2017. Handlingarna finns tillgängliga här i texten, hos Kundservice i kommunhuset i Svedala, Svedala bibliotek och Bara bibliotek.

Följande ändringar i Svedala kommuns föreskrifter föreslås:

Lagt till ”renhållaren” i § 8.

Lagt till ”enligt gällande avfallstaxa” i § 21.

Ändrat till avfallstaxa i § 25 och 26

Tillägg till § 23 gällande taggning av kärl.

Tillägg av ”förpackningar och tidningar” i § 28-30.

Tagit bort veckor och hämtningsintervall i § 29-30, med hänvisning till avfallstaxan istället (för att de inte ska  vara beroende av varandra).

Ändrat förutsättningar för hämtning av grovavfall i § 34.

Lagt till ”Delat kärl” i begreppsförklaringen på sid 28.

Ändring av begreppet ”Renhållaren” på sid 28.

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2016-12-13 Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"

Förslag till föreskrifter om avfallshantering

Tjänsteskrivelse om Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"


Synpunkter på föreskrifterna lämnas per mejl till Annci Svensson eller per post till Serviceenheten:

Svedala kommun Servicechef Annci Svensson 233 80 Svedala

Läs mer på Svedala Kommuns hemsida:


OBS! Antalet tömningar förblir oförändrat så det betyder att veckotömningen fortsätter och trädgårdstömningen berörs inte av denna förändring.

Mer information kommer att komma från SYSAV.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login