Tiden för att tycka till om förslaget till översiktsplan gick ut vid årsskiftet och 160 yttranden har skickats in. Innan planen kommer ut på samråd ska alla synpunkter gås igenom igenom och eventuella förslag till ändringar tas upp och beslutas av kommunstyrelsen.

Av de yttranden som kommit in kommer mer än 100 stycken från allmänheten. Ett 70-tal invånare i Krågeholm med omnejd står bakom ett gemensamt yttrande.

De vill stänga Krågeholmsvägen för genomfartstrafik oc vill istället att en ny väg dras. Byborna menar att detta ska prioriteras i en detaljplan.

Övriga synpunkter kommer från andra privatpersoner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, företagare, föreningar, politiska partier med flera.
Redan nu i veckan kommer styrgruppen för översiktsplanen att ha ett möte.
– Vi ska titta igenom och samanställa yttrandena, berättar planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson som sitter med i styrgruppen. Bland synpunkterna finns flera förslag på ändringar.

Läs mer i Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login