Med den närmaste tidens kyla på intågande påminner vi om hur vi tillsammans arbetar för att röja snö och bekämpa halkan.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

  • Kommunen ansvarar för vinterväghållningen på offentliga platser som till exempel kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.
  • Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoaren utanför sin fastighet. Detta gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas trottoar.

- Snö och kyla innebär snöskottning och halkbekämpning och många undrar över hur vi prioriterar vid halka och snö, berättar Lennart Hansson, enhetschef för gatuenheten. Vårt mål är att huvudgatorna skall vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest använda cykelvägarna. Inte förrän det är klart, sätter vi igång med övriga ytor som busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industriområden.

- Tänk på att du som fastighetsägare inte ska inte lägga ut snö på gatan från din garageuppfart, utan placera den på din tomt. På så sätt hjälps vi åt med att få undan snö från gator och trottoarer.

På villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplogade snövallar.

För mer information läs på Svedala kommuns hemsida: https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2021/Januari/tillsammans-bekampar-vi-halkan/t

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login