Information från Svedala Kommun

Kvalitetsprogram och Utlåtande tillhörande detaljplan
för del av Värby 61:15 m fl

Image Image

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder, service och handel i ett attraktivt centrum. Förslaget innebär även omlokalisering och utvidgning av idrottsverksamheten i Bara. Ca 350 nya lägenheter föreslås, dels i bebyggelse utmed en ny butiksgata och dels i fyra höghus utmed Malmövägen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet ställs ut för information. Målet är att förtydliga detaljplanens intentioner
och säkra en bestämd kvalitetsnivå. Syftet är att alla parter som är engagerade i utvecklingen av
Bara centrum, kommunen, markägare m fl, skall ha en gemensam bild av kraven på den framtida
stadsmiljön till karaktär, innehåll och nivå. Kvalitetsprogrammet är en bilaga till exploaterings-
avtalet. Kvalitetsprogrammet planeras antas tillsammans med detaljplanen i Kommunfullmäktige, oktober 2008.

Utlåtande
Utlåtandet är en sammanställning av inkomna yttranden under detaljplanens samråds- och
utställningsskeden och kommunens kommentarer och ställningstagande till dessa. Kvalitetsprogrammet och utlåtandet finns tillgängliga mellan den 18 augusti och 9 september 2008 på biblioteken i Bara, Klågerup och Svedala, i Kommunhusets entré på Stortorget samt på Bygg och miljökontoret. P.g.a PUL (personaluppgiftslagen) får inte yttranden från privatpersoner läggas ut är det endast kvalitetsprogrammet som finns utlagt på kommunens hemsida

Direktlänkar till kvalitetsprogrammet:

Kvalitetsprogram - Del 1 (PDF-Fil) Kvalitetsprogram - Del 2 (PDF-Fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login