Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN 2009-01-08

 • Villaföreningens ekonomi för 2008 beräknas ge ett överskott om drygt 10.000:- kronor. 
 • Miljönämnden i kommunen har strax före jul tagit beslut att saneringen av oljeanläggningen är genomförd. Beslutet har överklagats av boende.
 • Detaljplanen över Bara C har överklagats till länsstyrelsen. Detta överklagande har nu undanröjts av Länsstyrelsen. Planen har dock inte, i skrivandets stund, vunnit laga kraft.
 • Styrelsen har utlyst en idétävlan bästa text på ”välkommenskylt” som avses sättas upp vid infarter på Malmövägen. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag. Gensvaret på tävlan och positiva uttryck på tävlan har varit enorma. Glada tillrop har förekommit hela hösten.
 • Vägverket, som beviljar tillstånd till att sätta upp skylten, har tillfrågat kommunen och denne (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän) har lagt sig emot vår ansökan. Styrelsen beslöt att tillskriva kommunen för att förmå den att ändra sitt beslut.
  Vidare beslöt styrelsen att samtliga idéförslag ska publiceras på Baraportalen och att vinnare i tävlan utses först sedan tillstånd för skylt har beviljats. Ytterligare information finns här på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits. Svar har erhållits från Vägverket där de på längre sikt vill bygga ny väg i annat läge. Detta tar minst 20 år innan detta blir genomfört enligt föreningens åsikt. Styrelsen menar att det går att betydligt förbättra vägen standard i dess nuvarande sträckning. Styrelsen arbetar vidare i ärendet.
 • Undersökningen om intresse att anordna föreläsningar i Bara har resulterat i ett mycket svagt intresse. Styrelsen söker samarbete med annan part i frågan.
 • Informationsblad ska delas ut i slutet av månaden.
 • Årsmöte hålles preliminärt den 1 april 2009.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login