Image   Image

NYTT AVTAL FÖR KÖP AV EL-KRAFT OCH NATURGAS

Våra nuvarande avtal om köp av el och naturgas upphör att gälla 2009-06-30. Styrelsen har kommit fram till att det varit förmånligt för den enskilde villaägaren att ha varit ansluten till Villaföreningens upphandlade avtal. Ju mer man köper vid en gemensam upphandling desto fördelaktigare pris kan man få.

Vi ber alla som är intresserade att teckna avtal för ny period om leverans av ELKRAFT och/eller NATURGAS att lämna uppgifter enligt nedan. Ni som anmält intresse kommer så snart vi är klara med upphandlingen att bli informerade om erbjudandet och vidare åtgärd.

Priserna på ELKRAFT och NATURGAS  är till viss del beroende av världsmarknadspriset på råoljan. Det är mest gynnsamt att teckna avtal då priserna är låga. Idag är priserna på väg nedåt och vi strävar efter att teckna avtal då priserna är som lägst eller just börjat stiga. Vi samråder med sakkunniga.

Vi ber dig lämna uppgifter enligt nedan till någon av följande brevlådor:

  • Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2
  • Artur Björk, Lönngatan 1
  • Ann Magreth Albin, Araliagränd 1
  • Göran Högbo, Henriette Coyetsgata 14


Vi vill ha Era uppgifter före onsdagen den 1 april 2009.

Namn ……………………………………………………………………………………………………

Adress……………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………

Beräknad årsförbrukning (se faktura) för:
El-kraft……………………kWh
Naturgas………………  kWh        Sign……………….

Vi delar ut information av detta slag till varje brevlåda i Bara. 

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login