VÄG 841 – BARA-KÖLNAN 
FÖRSLAG TILL STANDARDHÖJNING

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning är ett komplement till bilagda ritningar nr 1 tom nr 5 daterade 2009-03-16.

  1. Vägens nuvarande sträckning går igenom ett vackert landskap som är av riksintresse för naturvården. Föreningen anser att det är en mycket dålig lösning att bygga ny väg med en helt ny sträckning. Bilagt förslag visar att det är fullt möjligt att med förhållandevis små medel åstadkomma en väg som kan fungera under mycket lång tid.
  2. Vägen ska även efter ombyggnaden vara hastighetsreglerad till 70 km/tim. Vissa delar ska dock hastigheten begränsas till 50 km/tim.
  3. Genomförd förstudie rekommenderar på inget vis entydigt att vägens slutliga sträckning ska vara helt ny.
  4. Körbanan, som idag är 6-7 m, bygges ut till en bredd av 10 m inklusive vägrenar om tillsammans 2 m.
  5. Vår föreslagna lösning omfattar enbart två punkter med anslutande trafik, Bjärshögskorset och Kvisslekorset.
  6. Samtliga utfarter från fastigheter söder om vägen mellan de båda korsen mynnar på en lokalgata som löper utmed vägen och ansluter vid Bjärshögskorset.
  7. Befintlig bro breddas ca 2 m på södra sidan.
  8. Byggnad söder om vägen i Bara strax väster om rondell inlöses och rives.
  9. Eventuellt utföres bullerskydd mot fastigheter söder om vägen och väster om Bjärshögskorset.
  10. Vi uppskattar att förslagen lösning kostar mindre än 15% av kostnaderna för en ny väg i helt ny sträckning.

   

 

Visa bilaga 1 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 2 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 3 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 4 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 5 i full storlek (jpg)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login