ÖVERSIKTSPLAN SVEDALA KOMMUN
SYNPUNKTER FRÅN VÄRBY VILLASTAD.

  • Fördjupad översiktsplan finns redan över Bara. Den nya översiktsplanen anger att den fördjupade planen ska gälla med förändringar enligt den nya planen. Det finns uppgifter i de båda planerna som strider mot varandra. Viken plan gäller om stridiga uppgifter förekommer?
  • Ny cykelbana föreslås från Bara till Klågerup. Denna cykelbana finns redan.
  • Exploateringsgraden föreslås till 15 bostäder per ha. Bantistelns exploateringsgrad är 10 bostäder per ha. Det anges bl a i planen att Bara ska behålla sin karaktär. Exploateringstalet (15) förfaller alltför högt.
  • Vid infarter till Bara bör det finnas reserverad mark för olika serviceändamål t ex bensinstation, biogastapp, elkraftladdning, kioskverksamhet, parkeringsplatser för samåkare, bilservice, informationstavla mm. Ingen mark reserverad i förslaget.

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login