Svedala kommun
Vårdutskottet           
233 80 Svedala

2009-09-14

Trygghetsboende i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Utskottet har sedan ett tag tillbaka beslutat att inte bygga något nytt ”Särskilt boende” i kommunen.
Regeringens äldredelegation har bl a arbetat fram nya begrepp för ökad tydlighet. Benämningar på de äldres boende är numera; vård och omsorgsboende, trygghetsboende och seniorboende.

För tio år sedan utredde professor Owe Åhlund behovet av bostäder för äldre i Bara och Rydebäck. I dag är frågan löst på ett positivt sätt i Rydebäck.
I Bara växer antalet personer som är över 65 år under åren 2006-2018 från 387 personer till 675 - en ökning med 74 %. För Klågerup är ökningen 79 %. Motsvarande siffra för sydvästra Skåne är 20 %. Siffrorna talar sitt tydliga språk - det behövs under alla förhållanden ett trygghetsboende i Bara.

Nu när Bara Centrum är stadd i förändring är det synnerligen angeläget att bostäder byggs för alla behov. Det måste finnas bra lättillgängliga vanliga bostäder som efterfrågas på marknaden. Därutöver är det nödvändigt att det finns seniorbostäder och trygghetsbostäder. Ett trygghetsboende i samspel med nytt bibliotek kommer att ge drifts- och kvalitetsfördelar.

Departementet har nyligen aviserat om statliga investeringsbidrag till trygghetsboende. Det finns all anledning att söka bidrag redan nu.

Argumenten för trygghetsboende är många och Utskottet har säkert hört alla i flera omgångar. Därför finns det ingen anledning att här och nu ange dessa.
Villaföreningen hemställer att Utskottet tillstyrker ett trygghetsboende där behovet är som störst,  d v s i Bara.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login