Väg 841 Kölnan-Bara

Vi har mottagit er skrivelse daterad 2009-09-15 rörande Väg 841. Väghållningsansvaret på väg 841 är delat på så vis att Vägverket är väghållare i Svedala kommun medan Malmö stad är väghållare inom sin kommungräns. Mellan Yttre ringvägen och Kölnan är vägen åtgärdad av Malmö Stad.

Som ni säkert känner till genomförs nu ett arbete med åtgärdsplanering för perioden 2010-2021. Denna består dels av en nationell plan för huvudvägnätet och dels av en regional plan för det nät där bland annat delar av ”Väg 841 Malmö-Bara” ingår (den del Vägverket är väghållare för). I förslag till Regional plan som Region Skåne haft ute på remiss finns inte en ombyggnad av väg 841 med inom ramarna.

Vägverket har, precis som ni skriver i ert yttrande, genomfört en förstudie för den aktuella sträckan. I denna förordas bland annat att vägen på sikt bör dras i ny sträckning. En breddning av vägen i nuvarande sträckning bedöms av flera skäl som mindre lämpligt.(se förstudien sid 42).

Vi delar er uppfattning att Väg 841 behöver åtgärdas såväl avseende säkerhet som framkomlighet. I avvaktan på att medel finns till en mer omfattande investering arbetar vi tillsammans med Svedala kommun och Malmö Stad med en överenskommelse för att gemensamt kunna genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig vägsträckning. Vår förhoppning är att kunna genomföra dessa under 2010.

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Åkerblad
Vägverket Region Skåne

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login