E-on Elnät Sverige AB       
Nobelvägen 66
205 09 Malmö

2010-01-14

Elavbrott

Under de senare åren har el-kraftleveranserna fallerat allt mer till oss som bor i Bara, Svedala kommun. De kortare avbrotten har kommit allt oftare och de längre avbrotten på senare tid har varit mycket besvärande och irriterande. Villaföreningen har för några år sedan tillskrivit Er och klagat på underhållet av el-skåpen i gaturummet. Skåpen är från 60-talet och är delvis rostangripna. Vi är oroliga för säkerheten.

Vi vill särskilt peka på två långa el-avbrott som har skett på senare tid. Den 6 december var Bara totalt utan el under nästan tre timmar och den 10 januari (denna dag var det svinkallt med kraftig vind) hade fler än 100 hushåll strömavbrott mer än 6 timmar. Avbrotten kan säkert förklaras men någon sådan förklaring redovisas inte av Er. Vi misstänker att Ni inte i tillräcklig omfattning underhåller och anpassar ert el-system efter föreliggande omständigheter.

Vi efterlyser förklaringar på vad som hänt och vi kräver att Ni framöver informerar oss då Ni planerar avbrott och mesta möjliga information i samband med akuta händelser. Svedala kommuns hemsida, www.svedala.se, och Baras egen hemsida, www.baraportalen.com kan lämpligen användas.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Kopia till:
Svedala kommun, Tekniska kontoret.
Svedala kommun, Informationsansvarig, Anna Vroland.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login