Svedala kommun
Miljö- och teknik
Avfallsenheten
233 80 Svedala

2010-02-23

BARA AVFALL 

Riksdagens nationella miljömål är att 35 % av hushållens matavfall skall tas tillvara för att omvandlas till biogas. Var och en anser det naturligt att allt råmaterial som kan återanvändas skall utnyttjas på bästa sätt, dock inte till vilket pris som helst.

Villaägare har idag vanligtvis ett sopkärl med volymen 190-240 liter, vilket många gånger med våra fjortondagarstömningar endast är fyllt till hälften. Det nya sophämtningssystemet som skall träda i kraft 5 april 2010, innebär att alla erhåller ett nytt sopkärl med volymen 370 liter, således nästan en dubbel volym mot det nuvarande - till vilken nytta, då det nuvarande är tillfyllest?

I andra kommuner, Vellinge t ex, har man klokt nog beslutat att matavfall skall samlas in från skolkök, hotell, livsmedelsaffärer etc, d v s platser där avfallet kan förväntas ge större volymer. ”Vellingesystemet” innebär att enskilda inte drabbas av så stora taxehöjningar.

Om man som enskild skall investera och förändra något funderar man naturligtvis på hur detta ska ske på bästa sätt och till vilken kostnad. I detta fall, när det gäller kommunens sophantering, förefaller det ekonomiska tänkandet helt ha åsidosatts. Fastighetsägarna med sopkärl på 140 liter drabbas av en taxehöjning 924:- kr/år d v s en höjning med 74 %. Detta är kostnadsökningar för tjänster vi tidigare erhållit inom ramen för nuvarande taxa.

Alla människor förutsätts önska en ren och bra miljö, dock inte till vilket pris som helst. Kostnaden för den enskildes sophantering kommer att öka med ett betydande belopp, en kostnad som kommunens Tekniska utskott tydligen anser helt rimlig.

Det är klart orättvist att villaägare med kärl 140-190 liter (ca 2000 hushåll) ska stå för hela kostnadsökningen tillföljd av miljösatsningen och detta inkluderar även flerfamiljshusen.  

Den enskilde fastighetsägaren ställs naturligtvis inför redan fattade beslut, men det skulle vara intressant att höra vilka utredningar och tankegångar som ligger till grund för dessa nyordningar. Tekniska utskottets ordförande, Göran Jepsson, som är politiskt ansvarig bör kunna ge en vettig redovisning av utskottets resonemang både miljömässigt och ekonomiskt som motiverar vissa fastighetsägares kostnadsökning.

Värby Villastad

Jan Tengzelius
Enligt uppdrag

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login