Väg 841 – Kölnan - Bara

Trafikverket  
Andreas Åkerblad  
Box 543   
291 25 Kristianstad

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Åberopande våra tidigare samtal där vi båda är överens om att aktuell vägsträcka är i stort behov av ombyggnad. Villaföreningen menar att den förstudie som genomfördes år 2007 har brister i sina slutsatser och att det är angeläget att denna kompletteras med en ombyggnads- och kostnadsanalys. För att få rätt beslut inför genomförande är det angeläget att veta vad investeringen kostar. Grunden för rätt prioritering är att beslutsunderlaget är komplett och säkert.

Villaföreningen ber Trafikverket om en snabb handläggning.

Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login