Till hösten kan bygget av norra Europas största golfbana påbörjas. Om två år beräknas första delen vara invigningsklar. 54-hålsbanan är av internationell klass och byggs på ett 250 hektar stort område söder om Bara. Målet för PGA of Sweden är att stå som värd för Ryder Cup 2018, lagmatchen mellan Europa och USA som avgörs vartannat år och är en av golfvärldens mest prestigefyllda tävlingar.

Detaljplanen för PGA-banan har nu manglats färdigt i Svedalas bygg- och miljönämnd och ställs ut i kommunhuset, på biblioteken och på Stortorget den 4 april-2 maj. Planen går också ut på remiss till ett 70-tal berörda sakägare: fastighetsägare, större samfälligheter, myndigheter med flera. Planområdet söder om Bara gränsar till Bokskogen och Torups slott. Marken ligger i Svedala kommun men ägs av Malmö stad som arrenderat ut den till Torups gård. Arrendet löper ut sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. PGA:s ursprungsplan var att bygga en bana med 45 hål, men nu har det utvidgats till tre 18-hålsbanor.

Klubbhus och ett övningsområde med korthålsbana kommer att ligga centralt inom området och nås via en ny infart väster om Spångholmsgården. Mellan klubbhuset och Spångholmsvägen byggs ett hotell med cirka 200 rum.  Spångholmens gård ska bevaras och omvandlas till huvudkontor, konferens- och utbildningscentrum. Drygt 300 parkeringsplatser anläggs också på området. Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som gjorts visar bland annat att strandskyddet för Spångholmsbäcken kommer att påverkas av golfbaneanläggningen och föreslås därför utgå. En ny sträckning gör bäckfåran naturligt slingrande, men allmänheten kommer inte att kunna passera längs den nyanlagda delen där det anläggs tre golfhål.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login