När solen står på hela dagarna längtar våra trädgårdar efter vatten, vilket har lett till kraftigt ökad vattenförbrukning. Vi vill därför uppmana alla i Bara och Klågerup att vänta med bevattning till efter kl. 22 för att utjämna förbrukningen. Då finns det tryck nog i ledningarna för att få vatten fram till alla i dessa varma dagar!

Svedala kommun
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

För 45 år sedan lanserades Bara som det bilvänliga bostadsområdet på landet. Idag är det influenser från staden som gäller. Bara byggdes upp under privatbilismens genombrottstid. Då handlade planerarnas visioner om ett gott liv utanför städerna. Boende, arbete, handel och fritid skulle ske i olika områden. Mellan dem skulle förflyttningen ske med bil, buss, cykel eller till fots utan att de olika trafikslagen blandades mer än nödvändigt.

I Bara kom tidsandan till uttryck i vidsträckta villaområden och grönytor kring ett centrum med butiker, post, bank, vårdcentral, bibliotek och annan service. Drömmen om det goda livet ser annorlunda ut idag, säger Greger Dahlström vid Fojab arkitekter. Han är en av dem som tillsammans med byggherren Peab format visionen för framtidens Bara.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

   

På det nya området Bantisteln vid västra infarten har nu det första bygget påbörjats.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Barnsomsorgsplatser till minst 60 förväntat nyinflyttade barn krävs i Bara redan under nästa år, visar nya prognoser i Svedala kommun. Därför kan paviljonger avsedda för centralorten Svedala flyttas till Bara för att lösa krisen under 2009. Beslut om den omstuvningen kan fattas redan på kommunstyrelsens sammanträde i juni, tror Kenneth Hovold (s) ordförande utbildningsutskottet i Svedala kommun.

Att de för Svedala tätort tidigare planerade paviljongerna kan användas i Bara beror till viss del på att kommunala Bifrostskolan Smaragden flyttar från Kyrkskolan redan i sommar för att bli friskola i Försäkringskassans tidigare lokaler vid Toftavägen. Därmed blir flera utrymmen, bland annat två klassrum, lediga i Kyrkskolan och kan användas till kommunal förskola. Orsaken till det snabbt uppkomna behovet i Svedala beror till viss del på en felkalkyl. Fler äldre än beräknat har redan flyttat från Bara och sålt sina villor till unga barnfamiljer.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Missa inte Lions loppmarknad i Bara, lördagen den 31/5 klockan 10-14.00

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image Så här får du Baraportalen som startsida i webläsaren.

Om du använder Internet Explorer så kan du helt enkelt klicka på den här länken

Använder du andra typer av webläsare (Firefox eller Safari exempelvis) så fungerar inte detta med automatik utan man måste då ändra inställningarna i webläsarens inställningar.

Länken nedan leder till en bra sida som beskriver hur man ändrar manuellt för alla aktuella läsare på marknaden (engelsk text)

http://www.simplehelp.net/2006/07/02/how-to-change-your-browsers-start-page/

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Anläggningen av området Bantisteln vid västra infarten till Bara pågår för fullt, gatorna har nu asfalterats. Områdets miljöhus är under uppbyggnad och ledningar har dragits fram. Flygbilden har tagits av Nils Håkansson

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Den 24 April kl 10.00 är det samling utanför biblioteket i Bara. Då kommer invigning att ske av Hälsospåret och Baraslingan. Hela vecka 17 är hälsovecka i kommunen och det finns en rad olika aktiviteter på programmet.  Länk till hälsoveckans program

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Statarmuseet i Torup söker bidrag på 168 000 för att kunna renovera. Taket på den gamla byggnaden, statarbostaden som blivit statarmuseum, är nu i så dåligt skick efter vinterns stormar att det på sikt hotar att rasa. Regnet läcker in på flera ställen på västsidan. Därför måste fuktskadade läkt bytas ut och nya tak- och nockpannor läggas, plus att tegelväggarna måste fogas om.

Statarmuseets chef Barbro Frankie har därför sökt bidrag på 84 000 kronor till renoveringen från länsstyrelsen och på samma belopp från Malmö stads förskönings- och planteringsförening. Den föreningen har bidragit till andra renoveringar på museet. Men länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inte bidragit till verksamheten sedan 1995.  -Vi har funnit mycket allvarliga skador på taket, som kan ha funnits där tidigare, men som nu har blivit större, säger Barbro Frankie.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Login