I stort fick kommunens förslag till ny översiktsplan för Bara godkänt av Baraborna på onsdagskvällen. Kommunen har lyssnat på protesterna mot bebyggelse utefter Värbyvägen och kommunalrådet Björn Jönsson (s) lovade att ta strid mot länsstyrelsen för en ny väg söder om Malmövägen och för bebyggelse söderut.


Tills vidare tittar kommunen på möjligheten att stoppa trafiken med farligt gods på vägen mellan Klågerup och Bara. Så mycket mer ville landskapsarkitekt Christina Zoric Persson inte säga apropå diskussionerna om Malmövägen. Det är inte riktigt officiellt ännu, sade hon.
Ett femtiotal Barabor hade samlats i Barakulien för att ge sina synpunkter på förslaget till översiktsplan för Bara som kommunfullmäktige ska ta beslut om i höst. Fram till i mitten av augusti tar kommunen emot skriftliga synpunkter på förslaget.


Av mötet att döma blir det några synpunkter till. Flera av Baraborna var kritiska till förslaget att lägga en ny grusplan intill nuvarande gräsplan. Där grusplanen är idag ska det byggas bostäder. Många av Baraborna hoppas att det ska bli äldrebostäder och att de ska byggas så fort som möjligt.  Det gäller också själva byggnaden Bara centrum som ägs av AB Hörnstenen. Björn Jönsson berättade att kommunen slutit ett samarbetsavtal med ägaren och Anebyhus för att ta fram en detaljplan över området. Även här har det diskuterats bland annat bostäder speciellt anpassade för äldre.


Över 150 enskilda medborgare har hittills haft synpunkter på planförslaget. Många av dem tycker att en ny förbifart söder om Malmövägen har för låg prioritet. Länsstyrelsen har däremot sagt att en ny väg är "osannolik". Samtidigt påpekar den riskerna med farligt gods, vilket flera av mötesdeltagarna tyckte var märkligt. Kommunalrådet Björn Jönsson kunde bara hålla med. Han lovade att kommunen kommer att ta strid mot länsstyrelsen. Men han varnade samtidigt för att striden kanske inte går att vinna. Länsstyrelsen har sista ordet när det gäller riksintressen och sådana finns det gott om kring Bara

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Sydgas ersätter villaägare efter mätfel
Pressmeddelande 16 november 2001

Efter att testmätningar genomförts hos en grupp villaägare i Skåne, har Sydgas konstaterat ett systematiskt mätfel i den typ av mätare som använts. Sydgas kommer därför att byta ut felaktiga mätare och i enlighet med gällande avtal till kunderna återbetala den överdebitering som skett.

Sydgas AB, som är ett företag inom Sydkraftkoncernen, har vid testmätningar i en grupp småhus, Värby Villastad beläget i Bara i Svedala kommun, konstaterat att man systematiskt mätt gasen fel under ett antal år. Mätfelet har sitt ursprung i den typ av gasmätare som använts hos villakunder på kontinenten, och som sedan
infördes i Sverige när naturgasen introducerades. Felet består i att mätaren inte kompenserar för temperaturskillnader mellan antagen och verklig inomhustemperatur.

Alla villaanläggningar som inte har temperaturkompenserade mätare kommer på Sydgas bekostnad under år 2002 att få mätaren utbytt. Sydgas bedömer att antalet uppgår till 8 000 stycken och att kostnaden totalt uppgår till cirka 10 miljoner kronor.

- Genom nu utförda testmätningar har information insamlats som gör det möjligt att göra korrigeringar bakåt i tiden. Alla berörda kommer att informeras genom brev och de befintliga kunder som betalt för mycket i relation till gällande avtal, kommer att kompenseras ekonomiskt för detta, även retroaktivt, säger Per Lindell, VD på Sydgas.

- Villaföreningen har genomfört mätningar och beräkningar av gasförbrukningen och har noggrant gått igenom Sydgas förslag. Efter analys kan vi med stor tillfredsställelse se att Sydgas vidtar lämpliga åtgärder samt kompenserar berörda villaägare, säger Bengt Olsson, ordförande för Värby Villastad i Bara.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 151 av 151

151
Nästa
Sista
Annons
Annons

Login