Vinninge möllans vara eller inte engagerar inte bara byalaget utan även privatpersoner.

Vinninge byalag fick rycka in och rädda möllan när en konstnär ville riva den, men de har nu själva ansökt om rivningslov eftersom de inte har lyckats att få ett bidrag att rusta upp den som de har efterfrågat.

Kommunen är förstående till viljan att behålla möllan, men menar att den inte är en kulturbyggnad;
– Vi har inga pengar avsätta för den här sortens bidrag som efterfrågas utan endast för speciella kulturbyggnader. Dessutom vill jag lyfta att den här är privat och det skulle inte fungera att vi går in och hjälper en privataktör, säger Lena Gerdtsson, samhällsbyggnadschef.

Medan byalaget har ansökt om tillåtelse att riva möllan så väcker både viljan att riva samt att det inte finns något bidrag starka reaktioner.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sydvatten behöver reparera huvudledningen som försörjer Bara tätort med dricksvatten. Arbetet kan påverka vattentrycket och vattenflödet hos dig som bor i Bara tätort. Arbetet pågår 16 januari till 5 februari 2018.

Kontaktperson vid frågor
Lin Linde
VA-enheten (Verksamheten för Vatten och avlopp)
040-626 80 00 (Kundservice)

Informationen kommer från Svedala Kommuns hemsida:

vatten

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Det är ingen gröngöling som tar över som vikarie på positionen som kommunpolis. Med sina 36 år i kåren så är det ungdomarnas situation som ligger honom varmast om hjärtat.

– Det är lite spännande och lite kul att få axla den här rollen. Jag är ju van att vara områdespolis på Söder slätt, men att nu få möjligheten att fokusera på en kommun innebär nya möjligheter, säger Jan Ingvar Nilsson, kommunpolis.

Någon mjukstart blir det inte utan problemen är tydliga
– Just nu har vi några ungdomar som är stökiga. Det handlar om ett 15 stycken som har utmärkt sig sedan i somras. Där måste vår samverkan med andra bli mycket bättre för att vi ska kunna komma till rätta med problemet, säger Jan Ingvar Nilsson.
Det handlar om ungdomar som redan i 13-års åldern har profilerat sig som stökiga. Den senaste tiden har det varit mycket raketer, men annars stör de allmänheten på allmänna platser.
– De här ungdomarna lyder inte vuxna och ser inte dem som auktoriteter, säger Jan Ingvar Nilsson.
Han vet att problemet inte kommer att vara lätt att rätta till, men hoppas på samtal med kommunen, räddningstjänst och trygghetsvärdar.
– Jag hoppas på ytterligare satsningar, säger Jan Ingvar Nilsson.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Efter att ha fått nej till bidrag att renovera möllan har Vinninge byalag nu ansökt om att få riva stubbamöllan från 1830-talet.

– Vi skickade in ansökan för omkring en månad sedan men har inte hört något från kommunen än, berättar Bo Gustafsson som är kassör i Vinninge byalag som äger möllan. Möllebyggare har beräknat kostnaden till att renovera det mesta akuta till 250 000 kronor.
– De pengarna har inte vi. Vi har inte fått något gehör från kommunen eller någon annan när vi ansökt om bidrag. Som ägare har vi ett ansvar och eftersom möllan riskerar att rasa ser vi tyvärr rivning som enda utväg.
Stubbamöllan i Vinninge står vid Vinningevägen. Byalaget köpte möllan 2003 eftersom den tidigare ägaren hade planer på att riva den.
– Vi har renoverat en hel del. Vi har stått 25 meter upp i luften för att spika tjärpapp men med ålderns rätt gör vi inte de övningarna längre, fortsätter Bo Gustafsson.
– Vi har ägnat många egna krafter åt möllan men känner att vi nu måste välja en annan utväg.

Läs mer på Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med nuvarande entreprenad. Den 1 april kommer även Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna behöver alltså revideras för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten. Därför ställs nu förslaget till avfallsföreskrifter ut.Teknisk nämnd beslutade 13 december att ställa ut förslaget till föreskrifter om avfallshantering i enlighet med 15 kap 15§. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering ställs ut under perioden 22 december 2016 till och med 26 januari 2017. Handlingarna finns tillgängliga här i texten, hos Kundservice i kommunhuset i Svedala, Svedala bibliotek och Bara bibliotek.

Följande ändringar i Svedala kommuns föreskrifter föreslås:

Lagt till ”renhållaren” i § 8.

Lagt till ”enligt gällande avfallstaxa” i § 21.

Ändrat till avfallstaxa i § 25 och 26

Tillägg till § 23 gällande taggning av kärl.

Tillägg av ”förpackningar och tidningar” i § 28-30.

Tagit bort veckor och hämtningsintervall i § 29-30, med hänvisning till avfallstaxan istället (för att de inte ska  vara beroende av varandra).

Ändrat förutsättningar för hämtning av grovavfall i § 34.

Lagt till ”Delat kärl” i begreppsförklaringen på sid 28.

Ändring av begreppet ”Renhållaren” på sid 28.

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2016-12-13 Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"

Förslag till föreskrifter om avfallshantering

Tjänsteskrivelse om Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"


Synpunkter på föreskrifterna lämnas per mejl till Annci Svensson eller per post till Serviceenheten:

Svedala kommun Servicechef Annci Svensson 233 80 Svedala

Läs mer på Svedala Kommuns hemsida:


OBS! Antalet tömningar förblir oförändrat så det betyder att veckotömningen fortsätter och trädgårdstömningen berörs inte av denna förändring.

Mer information kommer att komma från SYSAV.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Under måndagsmorgonen upptäckte vaktmästaren på Spångholmsskolan att någon skjutit raketer mot skolans fönster. Två fönster var krossade och en knapp för dörröppning var förstörd. Skadegörelsen ska ha inträffat någon gång under nyårshelgen.

Ur Skånskan:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

För andra året i rad hålls delar av Lundaspelen i Bara. Förra årets succé gav Svedala HK blodad tand. Deltagandet ses som en möjlighet att visa upp klubben – och ger dessutom spelarna internationella erfarenheter.
Lundaspelen har funnits sedan 1978 och har växt på bredden.Numera är närliggande orter med som medarrangörer.

– När nästan 700 lag som ska spela så det är mycket lokaler som går åt, konstaterar Monica Hassel som är lagledare för Svedala HK:s pojkar 02.Hon är en av de 25 frivilliga från klubben som jobbar under de tre handbolldagarna, som började på tisdagen.

Läs mer på Skånskan:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
gott-nytt_r
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Efter flera år av byggstiltje börjar det nu planeras för nya bostäder på Tejarpsområdet i Klågerup. Redan i början av nästa år inleds försäljningen av 24 nya bostadsrätter vid Jakob Hanssons väg.Cityentreprenad har tagit över ett område som är helt obebyggt. Här har det tidigare funnits planer på friliggande villor. Eftersom tomterna inte gått att sälja kommer nu ett helt annat koncept att presenteras inom kort.

Bostadsrättsföreningen Kvadraten ska bestå av 18 stycken bostadsrätter på 86 kvadratmeter och sex stycken på 104 kvadratmeter. De på 86 kvadratmeter är fyror som kan göras om till femmor.Mäklarfirman Våningen och villan har tecknat ett samarbetsavtal med Cityentreprenad och kommer att ha hand om försäljningen.

Läs mer på Skånskan:
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 10 av 137

10
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Login