Bilderna är tagna av Göran Johannesson, Svedala

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Välkomna till Valborgsmässofirande!

Bålet tänds kl 20.00. Plats: Värbyvägen vid Tvillingdammarna.

Vi får lyssna till talet till våren. Sångföreningen Lyran sjunger vårens sånger.

Välkomna

önskar styrelsen i Värby Villastad.

 


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Från årsmötet den 25 mars.

Ny ordförande Ibi Toth. Vi önskar Ibi lycka till med ordförandeposten.

Nya invalda ledamöter: Anette Lindskog, Robert Lötberg och Peter Lindberg.

Dessa tre nytillträdda skall känna sig varmt välkomna.

Omvald: Lena Johansson.

Valda till 2020 är Ann-Magreth Albin, Ewa Lundh och Fredrik Nordholm.

Vår mångårige ordförande Bengt Ohlsson avtackades för ett mycket förtjänstfullt arbete i föreningen och finns kvar som adjungerad styrelseledamot.

Välkommen att stödja oss genom att bli medlem i föreningen som finns för alla boende i Bara.

Medlemsavgift 60 kr som Ni får mycket valuta för. Bg nr 335-8108

M V H  A-M Albin

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun utför ledningsarbete i anslutning till exploateringsområdet Bara backar. Cykelvägen väster om Bara stängs av, i höjd med tunneln under Idrottsgatan fram till Bjärshögsvägen, från 27 mars till den 22 maj.

Cykelvägen leds om in på det nybyggda bostadsområdet norr om cykelvägen. Var god följ anvisningar på plats.

Från Svedala kommuns hemsida:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Boulebanan finns mittöver Kuben på Henriette Coyets gata i Bara.

Se länk till PRO:s hemsida på sidan eller klicka på länken här: http://www.probara.se/

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Akvareller, blyerts/tusch, oljemålningar och keramik den 16-24 mars

http://gallerikvis.se/2019/03/17/akvareller-blyerts-tusch-oljemalningar-och-keramik-den-16-24-mars/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

eller klicka på länken här: http://www.probara.se/

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

"Vår Gatu- och parkenhet arbetar dagligen med att göra Svedala till en ännu mer attraktiv kommun. Vi arbetar fram för allt med utemiljöer som du möter i din vardag. Vårt främsta mål är att Svedala kommun ska vara en vacker, säker och ren kommun att bo i. Här kan du läsa om projekt som vi utvecklar under 2019.

Vi bygger om fontänen på Stortorget i Svedala under våren. Fontänen blir en levande källa och vi inramar den med en granitkant som även fungerar som sittbänk. De tre stora stenarna, "De tre vise männen", flyttar vi till ytan utanför fontänen vid sidan av själva dammen.

Utvecklar Dubbeldammarna och gröningen i Bara

Vi tillför nya element vid Dubbeldammarna i Bara som ökar känslan av stadspark och rekreation i en miljö som erbjuder något speciellt året runt.

Vi utvecklar ytterligare grönytor vid gröningen med olika aktivitetsmöjligheter. Fokus ligger på att skapa rörelse och aktivitet på platsen. Redan befintliga aktiviteter såsom discgolf, pulkabacke och lekplats fortsätter vi att utveckla.

Vi anlägger följande vid Dubbeldammarna och gröningen:

Utegym

Springvatten

Flytande våtmarker

Effektbelysning samt förbättrad funktionsbelysning (inklusive julbelysning som dekoration)

Olika sorters blommande planteringar samt plantering av träd

Olika typer av sittplatser

Vi utökar också den befintliga temalekplatsen vid Dubbeldammanra och bygger om gröningens lekplats med tema och fokus på aktivitet och rörelse.

Lekplatser i Bara

Vi tar bort träden vid lekplatsen på Murgrönegränd i Bara som är i dåligt skick och planterar nya.

Vi river lekplatsen vid Joachim Becks gata i Bara. Där tar vi även bort buskaget intill fastigheterna. Ytan gör vi om till gräsmatta med inslag av träd och blommande vårlök.

Lekplatser i Svedala

Lekplatsen vid Enskiftevägen i Svedala får nya lekredskap som kompletterar den befintliga leken.

Lekplatsen vid Körsbärsgatan i Svedala får ny lekutrustning och beläggning. Temat för lekplatsen blir Pokémon. Vi ersätter det intilliggande buskaget med gräsyta.

Lekplats i Skabersjö

Vi gör en mindre upprustning av lekplatsen i Skabersjö.

Utvecklar det gröna i Svedala

I området Sockerbruket i Svedala upprustar vi en del buskage och gör de mer lättskötta och estetiskt finare. Vi ser också över buskagen på södra sidan av Citrongatan, Mandaringatan och Pomeransgatan i Svedala.

Utvecklar det gröna i Bara

Vi tar bort buskagen på Tårpilsgränd, Korgpilsgränd, Knäckepilsgränd, Fontänpilsgränd och Daggpilsgränd i Bara. Ytorna ersätter vi med gräsmatta, ett fåtal trädplanteringar samt inslag av vårlök.

Där Banstigen möter Banvägen i Bara gör vi om ytan till en trevlig mötespunkt och sätter in trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.

Vid Banstigens apelfyrkanter i Bara tar vi bort träd och buskar. Större delarna av ytorna blir istället gräs. Vi planterar några enstaka träd för att få känslan av park.

Utvecklar det gröna i Klågerup

I slutet av Vångavägen i Klågerup tar vi bort buskage och ersätter med annan mindre vegetation.

Nya cykelvägar

Vi bygger gång- och cykelvägar längs Pilgatan, Floragatan, Parkgatan samt del av Åbjörngatan i Svedala tätort för att koppla samman de gång- och cykelvägar mot centrum. I samband med detta bygger vi trafiksäkerhetshöjande åtgärder över Långgatan och Almgatan.

Vi bygger gång- och cykelvägar längs Malmövägen från Möllebergavägen i Bara fram till församlingshemmet, med mindre gång- och cykelvägar kopplade till Aspgatan och Ekgatan.

Utvecklar dagvattenlösningar

Plommongatan i Svedala

Här samlar det sig ofta en större mängd vatten och det vill vi minska genom att göra en lågpunkt på grönytan. Det gör att större mängder vatten kan samlas innan det riskerar att skada intilliggande infrastruktur.

Hallongatan i Svedala

Här är en stor grönyta som vi utvecklar och leder in dagvatten på för fördröjning. Detta för att minska påverkan på omgivande infrastruktur vid kraftiga regn. Vi planterar träd för struktur och ytterligare dagvattenhantering.

Midsommarängen i Klågerup

Vi skapar en lågpunkt för vatten att samlas i och leder ut"

Från Svedala kommuns hemsida:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 11 av 152

11
Annons
Annons

Login