Image 

I tisdags hade kommunstyrelsen möte där bland annat detaljplanen och exploteringsavtalet med PEAB för Bara Centrum hanterades. Båda ärendena godkändes av styrelsen och går nu vidare till nästa kommunfullmäktige som sker den 8 Oktober.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image Image  

Detaljplanen för nya centrum godkänd

Enligt Sydsvenskan så har nu bygg- och miljönämnden godkänt den nya detaljplanen för Bara centrum. Det definitiva och slutliga beslutet skall enligt uppgift fattas i September / Oktober av kommunstyrelsen och fullmäktige.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Information från Svedala Kommun

Kvalitetsprogram och Utlåtande tillhörande detaljplan
för del av Värby 61:15 m fl

Image Image

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder, service och handel i ett attraktivt centrum. Förslaget innebär även omlokalisering och utvidgning av idrottsverksamheten i Bara. Ca 350 nya lägenheter föreslås, dels i bebyggelse utmed en ny butiksgata och dels i fyra höghus utmed Malmövägen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet ställs ut för information. Målet är att förtydliga detaljplanens intentioner
och säkra en bestämd kvalitetsnivå. Syftet är att alla parter som är engagerade i utvecklingen av
Bara centrum, kommunen, markägare m fl, skall ha en gemensam bild av kraven på den framtida
stadsmiljön till karaktär, innehåll och nivå. Kvalitetsprogrammet är en bilaga till exploaterings-
avtalet. Kvalitetsprogrammet planeras antas tillsammans med detaljplanen i Kommunfullmäktige, oktober 2008.

Utlåtande
Utlåtandet är en sammanställning av inkomna yttranden under detaljplanens samråds- och
utställningsskeden och kommunens kommentarer och ställningstagande till dessa. Kvalitetsprogrammet och utlåtandet finns tillgängliga mellan den 18 augusti och 9 september 2008 på biblioteken i Bara, Klågerup och Svedala, i Kommunhusets entré på Stortorget samt på Bygg och miljökontoret. P.g.a PUL (personaluppgiftslagen) får inte yttranden från privatpersoner läggas ut är det endast kvalitetsprogrammet som finns utlagt på kommunens hemsida

Direktlänkar till kvalitetsprogrammet:

Kvalitetsprogram - Del 1 (PDF-Fil) Kvalitetsprogram - Del 2 (PDF-Fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Detaljplanen för Bara centrum går vidare och skall nu ställas ut. Det finns ett antal synpunkter som lämnats men på det stora hela verkar det som att Baraborna är mycket positiva till byggplanerna. En skugganalys som gjorts måste dock göras om eftersom man missat att ta hänsyn till sommartidens effekt. Idrottshallen som skall uppföras kan eventuellt bli 10,5 meter hög istället för nio. Det är PEAB som önskar detta eftersom hallen då kan användas till betydligt fler typer av aktiviteter.

Planen kommer nu att vara utställd till och med Juni månad.

Källa: SKD 2008-05-10

Image

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Med en lokal hoppas kommunen att det ideella engagemanget ska öka i Bara och att aktiviteterna för ungdomar blir fler. Därför planerar man nu för en ungdomslokal i Bara centrum. -Det behövs mer verksamhet för ungdomar utöver mötesplatsen på Spångholmsskolan och vi har därför tagit kontakt med föreningar och privatpersoner som är intresserade av att driva verksamheten, säger tf fritidschef Tommy Persson. Önskemålet om fler verksamheter för unga i Bara har varit stort i många år. Bland annat har skadegörelsen ökat vilket en del menar beror på att det finns för lite att göra. Inom kort kommer att möte att hållas för att planera mer för den nya verksamheten. Lokalen är så gott som klar.

Läs mer på Lokaltidningen.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Det finns många fina illustrationer på hur framtidens Bara Centrum kommer att gestalta sig i dom dokument som finns tillgängliga på Svedala kommuns hemsida. Detaljplanen publicerades på kommunens hemsida den 19/2, länkar till dokumenten finns tidigare publicerade.

Illustration från den s.k skugganalysen visar hur skuggbilden förändras beroende på årstid och tidpunkt på dygnet. Bilden ovan visar hur skuggorna beräknas falla en typisk eftermiddag i Augusti. Bilderna nedan visar hur dom högre centrumbyggnaderna kommer att synas från Värbyvägen och ute från PGA-anläggningen.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

För att göra tydligare kunna åskådliggöra var dom nya centrumbyggnaderna kommer att placeras i förhållande till dom befintliga så har vi lagt detaljplanen transparent ovanpå ett foto av Bara från ovan. Bilderna är transparenta stegvis 0,20,40 och 60%. Passningen är inte millimeterexakt men ger en ändå en hygglig överblick över hur det hela är tänkt att se ut. Grönt markerade byggnader är nya byggnader, gråa är befintliga.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Underrättelse om plansamråd för Värby 61:15 m fl "Bara centrum" i Svedala kommun, Skåne län

Svedala kommun har via sin hemsida publicerat ett antal intressanta dokument som detaljerat presenterar det förslag till detaljplan som upprättats

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder, service och handel i ett attraktivt centrum, samt omlokalisering och utvidgning av idrottsverksamheten i Bara. Föreslagen ny bebyggelse utgörs av ca 350 lägenheter, dels utmed en ny butiksgata, dels i fyra höghus utmed Malmövägen. Förslaget följer fördjupad översiktsplan för Bara.

Vi publicerar här länkarna till materialet hos Svedala kommun

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Redan innan planen är klar för de fyra nya höghusen i Bara centrum står spekulanter i kö för att få köpa lägenhet. De flesta vill bo högt, med utsikt över det böljande landskapet, ”det gröna havet”, säger Peter Hörnlund, Peabs projektutvecklare för nya Bara centrum.

Image

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Efter arton månader utan bensinmack har Alexandros Kiotseridis fått tillstånd att åter sälja bensin på den delen av marken där Peab planerar bygga nya höghus i Bara. Medan byggjätten Peab planerar för höghus med byggstart i höst på området där macken fanns har gatuköksägaren Alexandros Kiotseridis fått kommunens tillstånd att åter börja sälja bensin på samma plats.  – Det var märkligt, det har vi inte en aning om. Vi är ju beredda att köpa hans fastighet till ett bra bud. Vi kan inte ha en bensinstation där, säger Peabs projektchef Peter Hörnlund.

Fast ännu på torsdagen hade Alexandros Kiotseridis inte fått något bud från Peab.
Däremot ska han under våren åter sätta upp två bensinpumpar och åter öppna stationen. Kommunens bygg- och miljönämnd har gett klartecken. Därefter återtages bensinförsäljningen, som upphörde hösten 2006. Då bröts kontraktet med förre leverantören, som tog ned sina pumpar. Kort därefter gick leverantören i konkurs.

Sedan dess har kiosken med gatukök varit utan bensinförsäljning, vilket har pressat lönsamheten. – När bensinkunderna försvann förlorade vi också en del av försäljningen i gatuköket, säger Alexandros Kiotseridis. Under tiden har byggbolaget Peab och kommunen sedan våren 2007 förhandlat om det stora bostadsprojektet i Bara, där fyra höga bostadshus ska byggas direkt norr om Malmövägen.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 3 av 4

3
Annons
Annons

Login