VÄRBY VILLASTAD

 

INTRESSEFÖRENING FÖR VILLAÄGARNA INOM VÄRBYOMRÅDET. 

Bli medlem - utnyttja föreningens förmåner och arrangemang - Årsavgift 60 kronor - Bankgiro nr: 335 - 8108

HOPPET ÖVERGER OSS INTE.

Information angående ombyggnad av Malmövägen, Kölnan – Bara

Det har länge sett dystert ut för oss att få Malmövägen ombyggd med högre standard.
Under hela 2009 har vi fått besked från Trafikverket (tidigare Vägverket) att vägen får en ny sträckning som kostar mer än 80 mkr samt att det inte finns några pengar. Vi kan inte heller förvänta oss några medel inom de närmast 20 år. Alla stora väginvesteringar i Skåne är noterade i en RTI-planen, som är ”rullande ” under en 10-års period. Alla ledande kommunpolitiker i Skåne är med och prioriterar dessa vägprojekt. I detta sammanhang tror vi att vi kommer till korta.

Skam den som ger sig

Under 2009 tog vi i villaföreningen fram ett ombyggnadsförslag av vägen (har tidigare varit redovisat på www.baraportalen.com) och översände dessa skisser till Trafikverket och Malmö stad. Efter flera påstötningar lovade Trafikverket att analysera vårt förslag.

Under februari månad 2010 fick vi svar att det var fullt möjligt att i princip genomföra ombyggnaden enligt förslaget. Likaså fick vi reda på att ombyggnadsprojektet inte var större än att det kunde hanteras i RTI-planen under rubriken ”Ej namngivna projekt”. Projekt under denna rubrik beslutas inte av politiker utan enbart av tjänstemän. Se även vårt brev till Region Skåne dat 2010-04-05.

I våra ansträngningar och argumentationer har vi fått hjälp av Bara Mineraler med brev och av bussförarna på linje 142 med namninsamling. Se bilagt brev och upprop. Enligt denna information vi fått är projektet nu infört under rubriken ”Icke namngivna projekt” och vunnit en viss acceptans vilket gör att ombyggnad av vägen ser betydligt hoppfullare ut nu än tidigare.

Bara 2010-05-07
Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Villaföreningen behöver grenar och ris till vårt gemensamma valborgsmässobål.

Du som har något, som du vill bli av med ring artur 44 71 72 eller bengt 44 73 27.
OBS! Materialet ska vara buntat i hanterbara knippen och grenarna får ej vara grövre än 3 cm.

Vi kommer och hämtar.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Genmäle till Annika Canaki
Vägverket Region Skåne
2010-02-22

     
Annica Canaki säger i sitt svar att en breddökning av vägen finns på deras önskelista över ombyggnader i Skåne. Enligt tidigare besked från Vägverket är detta ej aktuellt utan det ska vara en helt ny väg i annan sträckning som kostar i storleksordningen 80-100 mkr.

Vägens nuvarande standard har funnits under flera årtionden och mig veterligen har någon åtgärd på vägen under denna tid ej varit aktuell i någon plan. Det är ju bra att Vägverket nu förstår att åtgärder behövs. Argumenten har alltid varit, ”det finns inga pengar”.

Vägverkets rekommendation att lösa problematiken vid svåra snöförhållanden är att ”ta med spade och varma kläder” kan säkert tillämpas av en del, men inte av människor som åker buss till sina arbeten och sen kommer hem igen på eftermiddagen. Det är Vägverkets uppgift att se till att vägarna är framkomliga.

Värby Villastad
Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Angående dansbanan på gröningen

Vi har fått flera frågor angående användningen av dansbanan på Gröningen. Trädäcket har villaföreningen byggt och kommunen har betalt materialet. Därför har vi i samråd med gatuchefen Tord Larsson kommit överens om hur den kan användas. När den är ledig får vem som helst använda den. Vill man vara säker på att den är ledig vid ett visst tillfälle måste man reservera banan genom att meddela Tord Larsson, tel 408000.

Det kostar inget att nyttja banan.
För evenemang måste man söka tillstånd.
Glöm inte att städa efter Er.

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

BRÅDSKANDE EFTERLYSNING!!

Fjorton (14) personer, som anmält sitt intresse att teckna avtal med Göteborgs Energi om leverans av naturgas, har ännu inte skickat in sitt avtal till leverantören. I varje fall saknar leverantören fjorton undertecknade avtal.

Tidsgränsen är redan överskriden. Skicka in ert avtal omedelbart så fungerar det förhoppningsvis ändå.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Vi har nu fått en kortare promenadväg till Bokskogen. Malmö stad har nu i vår röjt och lagt ut bärlager på gamla banvallen som tidigare utgjorde stickspår till Bokskogens järnvägsstation.

Vägbeskrivning

Gå till Bara Mineraler och fortsätt på gång och cykelstigen mot Klågerup. Efter 600-800 meter tar Du till höger på gamla banvallen fram till ”fågeltornet” vid Bokskogen och Dansbanestigen. Bärlagret är något stenigt och förmodligen är inte vägen helt färdig. Vi tackar Malmö stad för insatsen.

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image   Image

VIKTIGT MEDDELANDE!

Angående Inköp av naturgas och/eller el-kraft.
Styrelsen vill ha in fler intresseanmälningar från Er om köp av naturgas och el-kraft.
Lämna er anmälan till någon i styrelsen snarast.

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

  Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN 2009-01-08

 • Villaföreningens ekonomi för 2008 beräknas ge ett överskott om drygt 10.000:- kronor. 
 • Miljönämnden i kommunen har strax före jul tagit beslut att saneringen av oljeanläggningen är genomförd. Beslutet har överklagats av boende.
 • Detaljplanen över Bara C har överklagats till länsstyrelsen. Detta överklagande har nu undanröjts av Länsstyrelsen. Planen har dock inte, i skrivandets stund, vunnit laga kraft.
 • Styrelsen har utlyst en idétävlan bästa text på ”välkommenskylt” som avses sättas upp vid infarter på Malmövägen. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag. Gensvaret på tävlan och positiva uttryck på tävlan har varit enorma. Glada tillrop har förekommit hela hösten.
 • Vägverket, som beviljar tillstånd till att sätta upp skylten, har tillfrågat kommunen och denne (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän) har lagt sig emot vår ansökan. Styrelsen beslöt att tillskriva kommunen för att förmå den att ändra sitt beslut.
  Vidare beslöt styrelsen att samtliga idéförslag ska publiceras på Baraportalen och att vinnare i tävlan utses först sedan tillstånd för skylt har beviljats. Ytterligare information finns här på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits. Svar har erhållits från Vägverket där de på längre sikt vill bygga ny väg i annat läge. Detta tar minst 20 år innan detta blir genomfört enligt föreningens åsikt. Styrelsen menar att det går att betydligt förbättra vägen standard i dess nuvarande sträckning. Styrelsen arbetar vidare i ärendet.
 • Undersökningen om intresse att anordna föreläsningar i Bara har resulterat i ett mycket svagt intresse. Styrelsen söker samarbete med annan part i frågan.
 • Informationsblad ska delas ut i slutet av månaden.
 • Årsmöte hålles preliminärt den 1 april 2009.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Idétävlan om text till välkommenskylt är nu slut, 2008-12-31  

Vi redovisar nedan samtliga inlämnade förslag utan någon som helst inbördes ordning:

Klicka här för hela listan

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 3 av 5

3

Login