VÄRBY VILLASTAD

 

INTRESSEFÖRENING FÖR VILLAÄGARNA INOM VÄRBYOMRÅDET. 

Bli medlem - utnyttja föreningens förmåner och arrangemang - Årsavgift 60 kronor - Bankgiro nr: 335 - 8108

Värby Villastad har fått svar från kommunen på skrivelsen som uppmärksammade problemet med att gång- och cykelvägen mellan Bara och Klågerup även används av ridande. Kommunen kommer i enlighet med villaföreningens förslag att placera ut skyltar "ridning förbjuden", detta kommer att ske vecka 20. Man låter även meddela att man kommer att placera ut en bänk längs gångstigen men att det kommer att ske senare under året.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Information från Värby Villastad 

Du som köper gas av Öresundskraft har erhållit erbjudande om köp av elkraft. Har Du tecknat avtal med Skellefteåkraft på rekommendation av Värby Villastad ber vi dig att bortse från detta erbjudandet. Vårt avtal med Skellefteåkraft löper t.o.m 2009-06-30 och bör inte brytas (skadestånd). Föreningen har för avsikt att göra en ny upphandling av el-kraft under våren 2009.

Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

PM Angående Radon i våra hus

Flera Barabor har noterat många fall av cancer här i Bara. Några har till och med uttryckt oro om att det kan bero på förhöjd radonhalt i hus byggda av betong, de s.k Liljenbergshusen, som byggdes på 60-talet och några år in på 70-talet. Villaföreningen har nu låtit utföra en radonmätning och denna har resulterat i att oron är helt obefogad.

Radonhalten har mätts upp under två månader till 30-34 Bq/m3. Dessa värden är helt ofarliga och helt normala. Riktvärde för radonhalten är att den skall understiga 200 Bq/m3 i bostad. Samråd har skett med kommunens miljöinspektör.

VÄRBY VILLASTAD - STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 5 av 5

5
Nästa
Sista

Login