Informationsblad

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Årsmöte kommer att hållas på Värbygården, onsdagen den 21 April kl 19.00

Programmet är ännu inte fastlagt men vi kommer bl a att ha en programpunkt om bygglov för ombyggnad av våra hus samt information om sophämtning.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tid: Onsdagen den 4 November, klockan 19.00
Plats: Värbygården

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Villaföreningen håller höstmöte

Onsdagen den 4 november kl 19.00 på Värbygården.

Kvällen kommer till stor del att handla om Bara Centrum och Baras vidare utveckling.

Medverkande är:

• Peter Hörnlund, projektansvarig Peab
• Pia Trane Pedersen, kommunens nye stadsarkitekt

Mer information kommer

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

PM Angående avläsning av gasmätare.

Betalning av naturgas grundar sig på självavläsning av mätare som i regel sker en gång per år. Fördelning av betalningen under året sker efter beräkningar.

Eftersom vi nu vid halvårsskiftet byter leverantör, är det viktigt att den slutavräkning som Öresundskraft AB ska göra har rätt uppgift om mätarställning vid leverantörsbytet.

Därför uppmanar villaföreningen Er att under sista veckan i juni (före den 1/7) inrapportera mätarställningen på gasmätaren till E.ON (nätägare). Uppgiften kan lämnas per telefon eller till E.ON;s hemsida. Se E.ON;s ”Faktura Gas”.

2009-05-06
Styrelsen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Samrådsmöte angående översiktsplan för hela kommunen.

Svedala kommun kallar till samrådsmöte angående översiktsplan för hela kommunen.

När: Torsdagen den 28 maj kl 18.30-21.00

Var: Barakulien i Bara Centrum

Villaföreningen uppmanar alla barabor att delta i samrådet angående Baras framtida utveckling. Påverka vår framtid genom att göra din röst hörd.

Styrelsen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

INBJUDAN TILL INFORMATION OCH STUDIEBESÖK
PÅ PGA:S GOLFBANA I BARA.

Image 

Villaföreningen har träffat överenskommelse med PGA of Sweden Nationals vd Patric Wester om att vi får komma på studiebesök på golfbanan i Bara.

När:  Måndagen den 18 maj 2009 kl 18.00

Var: Entrén till klubbhuset

Hur: Patric Wester informerar om golfbanan och visar runt i klubbhuset.

Antalet besökare måste begränsas till 100 personer av praktiska skäl. Är Du intresserad att delta vid detta speciella tillfälle kan Du ringa till någon enligt nedan. Först till kvarn gäller.

  • Jan Tengzelius - 44 79 42
  • Artur Björk - 44 71 72
  • Bengt Ohlsson - 44 73 27

2009-05-05
Styrelsen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ANMÄLT INTRESSE FÖR GEMENSAMT AVTAL FÖR EL-KRAFT OCH NATURGAS

Villaföreningens styrelse har nu slutfört upphandlingen av el-kraft och naturgas. Vår rekommendation till Er är att Ni tecknar treårsavtal med respektive företag med villkor enligt nedan. Ni kommer inom kort att få avtalsblankett direkt från leverantören som Ni ska fylla i och underteckna. Svarskort/avtalsblankett för el-kraft med kuvert bifogas.Det är viktigt att fylla i uppgifter angående personnummer, anläggningsID och områdesID, se era nuvarande fakturor. Obs! Det ska vara samma person som står för fakturan idag som tecknar nytt avtal.

Erhållna priser är förmånliga. Leverantörerna kan ej garantera angivna priser om inte avtalen skickas in i tid enligt nedan:

NATURGAS
Leverantör: Göteborgs Energi, Box 53, 401 20 Göteborg.
Fast naturgaspris under tre år, 2009-07-01 tom 2012-06-30.
Pris: 30,13 öre/kWh exkl moms och gällande energi- och koldioxidskatt för naturgas. Inga fasta avgifter tillkommer.
OBS! Gasavtalet måste snarast, senast måndagen den 20 april skickas till leverantören. OBS!

EL-KRAFT
Leverantör: Vattenfall AB, 461 20 Trollhättan.
Fast elpris under tre år, 2009-07-01 tom 2012-06-30.
Pris: 46,5 öre/kWh exkl moms och gällande energiskatt och moms. Inga fasta avgifter tillkommer.
OBS! El-avtal måste omgående, senast onsdagen den 15 april skickas till leverantören. OBS!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 3 av 4

3

Login