Informationsblad

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ANMÄLT INTRESSE FÖR GEMENSAMT AVTAL FÖR EL-KRAFT OCH NATURGAS

Villaföreningens styrelse har nu slutfört upphandlingen av el-kraft och naturgas. Vår rekommendation till Er är att Ni tecknar treårsavtal med respektive företag med villkor enligt nedan. Ni kommer inom kort att få avtalsblankett direkt från leverantören som Ni ska fylla i och underteckna. Svarskort/avtalsblankett för el-kraft med kuvert bifogas.Det är viktigt att fylla i uppgifter angående personnummer, anläggningsID och områdesID, se era nuvarande fakturor. Obs! Det ska vara samma person som står för fakturan idag som tecknar nytt avtal.

Erhållna priser är förmånliga. Leverantörerna kan ej garantera angivna priser om inte avtalen skickas in i tid enligt nedan:

NATURGAS
Leverantör: Göteborgs Energi, Box 53, 401 20 Göteborg.
Fast naturgaspris under tre år, 2009-07-01 tom 2012-06-30.
Pris: 30,13 öre/kWh exkl moms och gällande energi- och koldioxidskatt för naturgas. Inga fasta avgifter tillkommer.
OBS! Gasavtalet måste snarast, senast måndagen den 20 april skickas till leverantören. OBS!

EL-KRAFT
Leverantör: Vattenfall AB, 461 20 Trollhättan.
Fast elpris under tre år, 2009-07-01 tom 2012-06-30.
Pris: 46,5 öre/kWh exkl moms och gällande energiskatt och moms. Inga fasta avgifter tillkommer.
OBS! El-avtal måste omgående, senast onsdagen den 15 april skickas till leverantören. OBS!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

 

Visa som PDF-fil

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image   Image

NYTT AVTAL FÖR KÖP AV EL-KRAFT OCH NATURGAS

Våra nuvarande avtal om köp av el och naturgas upphör att gälla 2009-06-30. Styrelsen har kommit fram till att det varit förmånligt för den enskilde villaägaren att ha varit ansluten till Villaföreningens upphandlade avtal. Ju mer man köper vid en gemensam upphandling desto fördelaktigare pris kan man få.

Vi ber alla som är intresserade att teckna avtal för ny period om leverans av ELKRAFT och/eller NATURGAS att lämna uppgifter enligt nedan. Ni som anmält intresse kommer så snart vi är klara med upphandlingen att bli informerade om erbjudandet och vidare åtgärd.

Priserna på ELKRAFT och NATURGAS  är till viss del beroende av världsmarknadspriset på råoljan. Det är mest gynnsamt att teckna avtal då priserna är låga. Idag är priserna på väg nedåt och vi strävar efter att teckna avtal då priserna är som lägst eller just börjat stiga. Vi samråder med sakkunniga.

Vi ber dig lämna uppgifter enligt nedan till någon av följande brevlådor:

  • Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2
  • Artur Björk, Lönngatan 1
  • Ann Magreth Albin, Araliagränd 1
  • Göran Högbo, Henriette Coyetsgata 14


Vi vill ha Era uppgifter före onsdagen den 1 april 2009.

Namn ……………………………………………………………………………………………………

Adress……………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………

Beräknad årsförbrukning (se faktura) för:
El-kraft……………………kWh
Naturgas………………  kWh        Sign……………….

Vi delar ut information av detta slag till varje brevlåda i Bara. 

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image  

Välkommen till Värby Villastads höstmöte på Värbygården

Onsdagen den 5 November kl 19.00

Program
  • Monica Johansson och Staffan Pettersson, Malmö Fastighetskontor, redovisar utvecklingsplanerna för Torup.
  • Representanter för Peab informerar om fortsatt arbete med utveckling av Bara Centrum.
  • Svedalas ”nye” kommundirektör Elisabeth Larsson presenterar sig.
  • Föreningsangelägenheter.
Alla hjärtligt välkomna, vi bjuder på kaffe.

Styrelsen
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Visa som PDF-fil
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Visa som PDF-fil
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Visa som PDF-fil
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 4 av 5

4

Login