2012-04-20

E-on Sverige AB
Kundservice
217 42 Malmö

Strömavbrott i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har ca 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningen har under många år klagat på de upprepade strömavbrotten här i Bara. I tidigare kontakter med er har Ni förnekat vissa av avbrotten.

Än en gång tillskriver vi Er och ber om förklaring till vad avbrotten beror på och vilka åtgärder som vidtages för att eliminera dessa besvär.Under de senaste två månaderna har strömbortfallet enligt vår ”logg” registrerat följande:

2012-02-21 02:37:54 - 02:38:25
2012-02-25 22:37:45 - 22:38:16
2012-03-07 07:49:02 - 07:49:30
2012-04-02 20:36:53 - 22:59:33
2012-04-16 19:12:09 – 20:48:30

Det handlar om tre korta och två längre bortfall. De korta är väl så irriterande i dagens elektroniktäta samhälle.
Något fel måste föreligga på vårt elnät och vi ber Er ta tag i saken och genomföra en grundlig analys med lämpliga åtgärder.

Det kan väl ändå inte vara så, som det redovisats i tidningarna, att E-on inte vet vad som förorsakat strömavbrotten??

Vi vill ha förklaring.

Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun 2012-02-22
Stadsarkitekt Pia Transe Pedersen
233 80 Svedala

Färgsättning på fasader i Bara Centrum.

Vi har tidigare varit i kontakt med dig beträffande färgsättning av flerfamiljshusen i Bara Centrum och vi har då fått lugnande besked. Peab har byggt flervåningshus på Toftanäs och dessa är mörkt gråa och ger ett dystert intryck. Flera Barabor har hört av sig och är oroliga för att vi i Bara ska få samma dystra samhälle. Baraborna vill ha ljusa glada färger dock utan att det sticker i ögonen.

Vi skulle sätta stort värde på om du vill vara vänlig att sända oss någon form av beskrivning av fasadkulörerna så att vi kan lugna de oroliga.

Med vänlig hälsning
För Värby Villastad

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Skrivelse från Värby villastad angående utebliven information rörande arrangemang i Bara

Svar från kommunen:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Skrivelse från Värby villastad angående fula platser i Bara

Svar från kommunen:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Bara Centrum, exploatering

2011-03-29

Svedala kommun  
Fredrik Löfqvist
233 80 Svedala

Det är självklart och nödvändigt att exploatören måste göra vissa avstängningar för att genomföra sitt uppdrag. Baraborna accepterar också olägenheter under byggskedet. Däremot tycker vi illa om att exploatören inte genomför mindre åtgärder som underlätta för baraborna. Boende i de västra delarna av Bara får idag då de ska gå eller cykla till Bara Centrum ta en lång omväg kanske 500-1000 m.

Den planerade Torggatan har under en längre tid varit avstäng. På sträckan centrumbyggnad västerut mot Malmö har inte bedrivits något arbete på flera månader. Föreningens förslag är att avstängning på denna sträcka utmed Svedalahems byggnader flyttas någon meter norrut och att en grusad gång- och cykelväg anordnas på denna del. Detta underlättar för besökande till Bara C. Åtgärden hade kunnat göras för länge sedan.

Med vänlig hälsning,
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fula platser i Bara.

Åberopande mitt tidigare brev daterat 2010-10-31 vill jag härmed påminna er om att jag fortfarande väntar på svar. En så här enkel sak skulle inte behöva ta fyra månader.

Med vänlig hälsning
Jan Tengzelius Enligt uppdragVärby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login