1.) Promenadstig vid Spångholmsbäcken: 

Flera påminnelser har gjorts, att utlovad promenadstig inkl ridstig skall förverkligas utmed Spångholsmbäcken.Utlovades av ansvariga som en viktig möjlighet för oss Barabor att kunna promenera här. Detta i samband med PGA banans iordningsställande. En anläggning som bekant har varit i bruk i många år. 

2.) Förstörd ridstig:

Felanmälan på Svedala kommuns hemsida Respons att iordningställa ridstigen utmed Torupsvägen. Förstördes för flera år sedan i ett slagregn. Har påpekats tidigare.

3.) Skyltning träd:

Påminnelse om utlovad skyltning av nyplanterade träd på Gröningen.

4.) Reminssinstans gatunamn:

En påminnelse till kommunen om att Värby Villastad är remissinstans gällande nya namn på gator i Bara t ex kommande Bara Backarområdet.

5.) Hundrastgård:

Skrivelse till tekniska nämnden om en hundrastgård i Bara och var denna skall placeras.

6.) Björnbärssnår:

Skrivelse gällande bekämpning av snabbt spridande av björnbärssnår.


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
RemissBara_Backar_2016-05-15.pdf_2016-07-01_09-58-54
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login