Baraportalen

Det är deras arbete med matsvinn ur ett barnperspektiv som har resulterat i en förstaplats.

Tävlingen har utlysts av branschföreningen kost o näring och omröstningen var mycket jämn.
Förskolan fick nyligen ta emot Kök och Pedagogiks vinnartallrik.
Den delades ut av Camilla Wiström från kost och närings fokusgrupp förskola o skola. Det fanns tre finalister och det var en mycket jämn omröstning.
Vinnartallriken togs emot av kock Gertie Jönsson och pedagog Sophie Anderssn. Detta berättar kost o näring om på sin webbplats.
Förskolans tävlingsbidrag har rubriken “Matsvinn ur ett barnperspektiv”
Hattstugans förskola arbetar bl a med att barnen får vara med och väga avfallspåsarna.
Förskolan är pilotförskola i Svedala kommun och deltar i projektet Översta steget som drivs av Hållbar Utveckling.
I projektet mäter och väger vi matsvinnet tillsammans i köket. Barnen deltar tillsammans med pedagog och kock och hjälper till att väga våra avfallspåsar. Först får de gissa vilken påse som väger mest respektive minst heter det i beskrivningen som finns på kostonaring.se.
Därefter sätter de en påse i taget på vågen och berättar vilka siffror det står. Sedan byter de påse och läser av denna. Därefter tittar vi på siffrorna och jämför vilken påse som var tyngst respektive lättast.
Personal o barn använder sig av matematik vid varje tillfälle när de arbetar tillsammans i köket.
Detta kan även vara när de bakar och behöver mäta och väga ingredienserna.

                                     handla billigt i england matkassebakning

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tiden för att tycka till om förslaget till översiktsplan gick ut vid årsskiftet och 160 yttranden har skickats in. Innan planen kommer ut på samråd ska alla synpunkter gås igenom igenom och eventuella förslag till ändringar tas upp och beslutas av kommunstyrelsen.

Av de yttranden som kommit in kommer mer än 100 stycken från allmänheten. Ett 70-tal invånare i Krågeholm med omnejd står bakom ett gemensamt yttrande.

De vill stänga Krågeholmsvägen för genomfartstrafik oc vill istället att en ny väg dras. Byborna menar att detta ska prioriteras i en detaljplan.

Övriga synpunkter kommer från andra privatpersoner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, företagare, föreningar, politiska partier med flera.
Redan nu i veckan kommer styrgruppen för översiktsplanen att ha ett möte.
– Vi ska titta igenom och samanställa yttrandena, berättar planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson som sitter med i styrgruppen. Bland synpunkterna finns flera förslag på ändringar.

Läs mer i Skånskan:

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 5 av 442

5

GBP

USD

EURO

Login